İslam İbadet Esasları
Vize 2013
1.
Madenlerin zekâtı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi Hanefîlere göre doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Sıvı madenler zekâta tabi değildir.
Soru Açıklaması
2.
İbadetlerin sırf Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Taabbüd
Soru Açıklaması
3.
Namazın sıhhatine engel olan “katı necâset miktarı” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 3,5 gram (1 dirhem)
Soru Açıklaması
4.
Zekât yükümlüsü olmak için, nisap miktarı mala sahip olduktan sonra, malın üzerinden bir kamerî takvim yılının geçmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Havelân-ı havl
Soru Açıklaması
5.
Öğle ile ikindi namazını birleştirerek öğle vaktinde kılmaya ne denir?
Doğru Cevap: "C" Cem-i takdîm
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi orucun edâsının farz olmasının şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
7.
Fitre (fıtır sadakası) verme yükümlülüğünün başladığı vakit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ramazan bayramının birinci günü imsâk vakti
Soru Açıklaması
8.
Esasen meşru olduğu halde, haram kılınmasını gerektiren bir durum sebebiyle haram kılınan fiilleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haram li-ğayrihî
Soru Açıklaması
9.
Fıkıh literatüründe “manevi kirlilik” durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hades
Soru Açıklaması
10.
“Güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesi” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zevâl
Soru Açıklaması
11.
“İstihâle” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kimyasal yapının değişmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi zekâtla ilgili kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vakıf
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi bir hadise göre oruçlu insan için söz konusu olan iki sevinç anını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" İftar anı ve âhirette Rabbine kavuşunca
Soru Açıklaması
14.
Gayr-i müekked sünnetin tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’in çok defa edâ edip, bazen terk ettiği sünnet
Soru Açıklaması
15.
Ramazan ayının başlangıcı için şaban ayının 29’unda hilalin görülmesi esas alınacak olsa, yetkili karar organı, en az kaç Müslüman şahidin şahitliği ile karar verir?
Doğru Cevap: "D" Hava açıksa büyük kalabalık, bulutlu ise bir
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mukîm olmamak
Soru Açıklaması
17.
Hanefî mezhebine göre namazda Fâtiha sûresini okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vacip
Soru Açıklaması
18.
Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir?
Doğru Cevap: "C" Hz.İbrahim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki namazlardan hangisi Hanefîlere göre vacip, diğer üç mezhebe göre sünnettir?
Doğru Cevap: "C" Bayram
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki borçlardan hangisi, nisabı kaplamak veya eksiltmek suretiyle, zekât yükümlülüğünü etkiler?
Doğru Cevap: "A" Zekât borcu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.