İslam İbadet Esasları
Vize 2014
1.
İbadeti, öncelikle ibadet olduğu için ve Allah’ın emrine olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için yapmak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Taabbüd
Soru Açıklaması
2.
Bir ibadeti eksik yapıp vakit varken tekrar yapmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İâde
Soru Açıklaması
3.
“Tenzîhen mekruh” teriminin yakın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Helala yakın mekruh
Soru Açıklaması
4.
Kâbe’yi tavaf etmek için abdest almak hangi mezhebe göre farz değildir?
Doğru Cevap: "D" Hanefî
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi “istibrâ” için önerilen yollardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Uyumak
Soru Açıklaması
6.
Hanefî mezhebine göre abdestle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Niyet abdestin farzlarındandır.
Soru Açıklaması
7.
“Tatavvu’’ kavramıyla eş anlamlı kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Regâib
Soru Açıklaması
8.
Şâfiî mezhebine göre “vitir’’ namazı hangi çeşit namazlardandır?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
9.
Tavaftan sonra kılınan iki rekât namazın Hanefî mezhebine göre hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vâcip
Soru Açıklaması
10.
“Güneş tam tepe noktasında iken cisimlerin yere düşen gölgesi’’ şeklindeki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Fey-i Zeval
Soru Açıklaması
11.
İki namazı bir vakitte kılmayı sadece Arafat ve Müzdelife’de caiz gören mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hanefî
Soru Açıklaması
12.
Fecr-i sâdık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Karanlıktan sonra doğu ufkuna yayılan beyazlık
Soru Açıklaması
13.
Orucun farz olması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?
Doğru Cevap: "D" 18 yaşını bitirmiş olmak
Soru Açıklaması
14.
Sabaha doğru güneşin doğacağı ufukta beliren ve sonra kaybolan dikey beyazlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fecr-i kâzib
Soru Açıklaması
15.
Savm-ı Dâvûd ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Bir gün oruç tutup bir gün tutmamak şeklinde tutulan sürekli oruç
Soru Açıklaması
16.
Orucun niyeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Akşam güneş battıktan sonra ertesi günkü oruca niyet edilebilir fakat oruç yasakları imsak ile başlar.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “sadaka vermek” anlamındaki terimdir?
Doğru Cevap: "B" Tasadduk
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bir mala zekâtın farz olması için “tam mülkiyet” şartını oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Maldan faydalanma hakkı bulunmaması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “temel ihtiyaç maddeleri” anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Havâic-i asliyye
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi “mal zekâtı” teriminin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "D" Farz zekât
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.