İslam İbadet Esasları
Vize 2015
1.
Aşağıdakilerden hangisi “kifâî ibâdet” kavramına bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Cenaze namazı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ibadetin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Maddi zenginliğe vesiledir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sadece bedenle yapılan ibadetlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Namaz
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de bedenle yapılan ibadetlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Hac
Soru Açıklaması
5.
“Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrarın tamamen kesilmesi için bir süre beklemektir.” şeklindeki tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" İstibrâ
Soru Açıklaması
6.
Gerek büyük hades gerekse küçük hades durumunda gusül ve abdest almak imkânsız olursa bunlara alternatif olarak aşağıdaki temizlik şekillerinden hangisine başvurulur?
Doğru Cevap: "A" Teyemmüm
Soru Açıklaması
7.
Aslen veya geçici olarak temiz olmayıp hijyen kurallarına aykırı olan şeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Necis
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dinen necis sayılan maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnsanın teri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde namazı kesmek (bozmak) vacip değil, câizdir?
Doğru Cevap: "B" Yemeğin yanmasından endişe etmek
Soru Açıklaması
10.
Namazın aşağıdaki rükünlerinden hangisi kulun Allah’a en yakın olduğu durumunu ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Secde
Soru Açıklaması
11.
Nezir namazlarının dinî hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vacip
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre “şafak” terimi akşamleyin batı ufkundaki “kızıllık”tan sonra meydana gelen “aydınlığı” ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Ebû Hanife
Soru Açıklaması
13.
Şâfiîler’e göre bayram namazlarının dini hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sünnet-i müekkede
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre cuma namazının en az cemaat sayısı otuz kişidir?
Doğru Cevap: "B" İmam Mâlik
Soru Açıklaması
15.
I. Diş fırçalamak
II. İftar oldu zannederek güneş batmadan su içmek
III. Denize girmek
IV. Nafile oruç tutarken ziyafete katılmak
V. Kabuklu fındık yutmak

Yukarıdakilerden hangileri orucu bozmaz?
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
16.
Fitre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Fitre yükümlülüğünün başlangıç vakti bayram sabahı imsak vaktinin girmesidir.
Soru Açıklaması
17.
Sünnet olan i‘tikâf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İ‘tikâfa girenin oruçlu olması şarttır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hayvanların zekâta tâbi olması için gereken sâimelik şartıyla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Evcil veya anası evcil olmalıdır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi fakirlere ve miskinlere nisap miktarı zekât ödemeyle ilgili yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "B" Bütün görüşlere göre hiçbir sakıncası yoktur.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi menkul veya gayrimenkul sermaye geliri mal için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Müsteĝallat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti