İslam İbadet Esasları
Vize 2016
1.
Esasen meşru olduğu halde, haram kılınmasını gerektiren bir durum sebebiyle haram kılınan fiilleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Haram li-ğayrihî
Soru Açıklaması
2.
“İstihâle” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kimyasal yapıda değişme
Soru Açıklaması
3.
Fıkıh literatüründe “manevi kirlilik” durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hades
Soru Açıklaması
4.
Her bir mükellefin sorumlu ve yükümlü olduğu ibadetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’in çok defa edâ edip, bazen terk ettiği sünnet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kulakları temizlemek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki kişilerden hangisi dünya ve ahiret itibariyle şehit sayılır?
Doğru Cevap: "C" Savaşta ölenler
Soru Açıklaması
7.
Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir?
Doğru Cevap: "A" Hz.İbrahim
Soru Açıklaması
8.
“Güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesi” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zevâl
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki namazlardan hangisi Hanefîlere göre vacip, diğer üç mezhebe göre sünnettir?
Doğru Cevap: "C" Bayram
Soru Açıklaması
10.
Öğle ile ikindi namazını birleştirerek öğle vaktinde kılmaya ne denir?
Doğru Cevap: "D" Cem-i takdîm
Soru Açıklaması
11.
Hanefî mezhebine göre namazda Fâtiha sûresini okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mukîm olmamak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi “sadaka vermek” anlamındadır?
Doğru Cevap: "C" Tasadduk
Soru Açıklaması
14.
Madenlerin zekâtı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi Hanefîlere göre doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sıvı madenler zekâta tabi değildir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir hadise göre oruçlu insan için söz konusu olan iki sevinç anını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" İftar anı ve âhirette Rabbine kavuşunca
Soru Açıklaması
16.
“Savm-ı Dâvûd” denilen oruç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Günaşırı tutulan oruç
Soru Açıklaması
17.
Zekât yükümlüsü olmak için, nisap miktarı mala sahip olduktan sonra, malın üzerinden bir kamerî takvim yılının geçmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Havelân-ı havl
Soru Açıklaması
18.
Tarım ürünlerinin zekât konusu olması için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "C" Hasattan sonra bir yıl geçmesi
Soru Açıklaması
19.
Fitre (fıtır sadakası) verme yükümlülüğünün başladığı vakit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ramazan bayramının birinci günü imsâk vakti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.