İslam İbadet Esasları
Vize 2017
1.
İbadetlerin sadece Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Taabbüd
Soru Açıklaması
2.
Özellik ve tabii durumunu koruyan, içine özelliğini değiştirecek başka maddelerin karışmadığı sulara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mutlak su
Soru Açıklaması
3.
Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Azîmet
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kulakları temizlemek
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kifâî ibâdete örnektir?
Doğru Cevap: "D" Cenaze namazı
Soru Açıklaması
6.
Mâlikî mezhebine göre yolcuların yolculukta namazları kısaltmalarının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sünnet-i müekkede
Soru Açıklaması
7.
İki namazı bir vakitte kılmayı sadece Arafat ve Müzdelife’de caiz gören mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hanefî
Soru Açıklaması
8.
İmama ilk rükûda yetişen kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Müdrik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Rükûda “subhane rabbiye’l-azîm” demek
Soru Açıklaması
10.
Nezir namazlarının dinî hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vacip
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi namazın rükûnlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Niyet
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre küsûf namazında hutbe okunması müstehaptır?
Doğru Cevap: "E" İmam Şâfiî
Soru Açıklaması
13.
"İhtilâf-ı metâli" teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ay ve güneşin farklı bölgelerde farklı zamanlarda doğmasıdır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “temel ihtiyaç maddeleri” anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Havâic-i asliyye
Soru Açıklaması
15.
Altın ve gümüşün zekâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Nisap hesabında birlikte işlem görürler.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir mala zekâtın farz olması için tam mülkiyet şartını oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Maldan faydalanma hakkı bulunmaması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup kazâyı gerektiren durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Hata ile birşey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
18.
“Manevi kirlerden arınma”yı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tezkiye
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Unutarak bir şey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
20.
Menkul veya gayrimenkul gelir getiren mallar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müsteĝallat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.