İslam İbadet Esasları
Vize 2018
1.
Cuma namazıyla mükellef olan bir müslümanın cuma saatinde alışveriş yapmasının dini hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dolaylı(liğayrihi) haram
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sistematik ve şekle bağlı ibadetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yoksullara yardım
Soru Açıklaması
3.
"Azimet" teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümlerdir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bir vakitten fazla teyemmümlü kalmak
Soru Açıklaması
5.
Kur’ân okumak için abdest almanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mendûp
Soru Açıklaması
6.
Fıkıh literatüründe bir suyun temiz veya pis kabul edilmesinde öncelikli ve temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbadet temizliğine uygun olup olmaması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Geçerli bir özrü olmaksızın öksürmeye çalışmak
Soru Açıklaması
8.
Cemaatle namaz ile ilgili aşağıdaki hüküm ve ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Cemaatle namaz kılan kişinin imama uyduğuna niyet etmesi şart değildir.
Soru Açıklaması
9.
Hanefî mezhebine göre namazların kazasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bütün sünnet namazların kazası müstehaptır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazının rükünlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Kıyam
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi imamın secde ayeti okuması mekruh olan namazlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Akşam namazı
Soru Açıklaması
12.
Bayram namazlarının hükmü ve kılınışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hanefî mezhebinde bayram namazları vaciptir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesini gerektiren durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Farzın te'hîri
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi orucun sünnetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Niyet etmek
Soru Açıklaması
15.
I. Hastalık
II. Aşırı açlık
III. Tehdit
IV. Kan vermek

Yukarıdakilerden hangileri ramazan ayında kişinin orucunu bozmasına izin verilen durumlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
I. Abdest esnasında hata ile boğaza su kaçması
II. Unutarak su içmek
III. İftar vakti girdi zannederek yiyip içmek
IV. Yutmadan, yemeğin tadına bakmak

Yukarıdakilerden hangileri orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
17.
Oruç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ramazan ayını bir gün önceden oruç tutarak karşılamak sünnettir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi zekatla yükümlü olmak için gereken tam mülkiyet şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi zekatın ödenmesinin rüknüdür?
Doğru Cevap: "C" Temlik
Soru Açıklaması
20.
Zekât yükümlüsü olmak için nisap miktarı mala sahip olduktan sonra, malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Havelân-ı havl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.