İslam İbadet Esasları
Vize 2019
1.
Bir yükümlülüğün belirlenen vakit içinde fakat eksik edâ edilip, aynı vakit içinde tam olarak tekrar yerine getirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İâde
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) insan olması itibariyla yaptığı, dini tebliğ maksadı taşımayan davranışlarına ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" sünnet-i zevâid
Soru Açıklaması
3.
Yüce Allah’ın, mükelleflerin hepsi için bütün durumlarda yani meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi geçici bir sebebe bağlı olmaksızın bağlayıcı olmak üzere ilkten koyduğu hükümlere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" azîmet
Soru Açıklaması
4.
Esasen meşru olduğu halde, haram kılınmasını gerektiren bir durum sebebiyle haram kılınan fiillere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" haram li-ğayrihî
Soru Açıklaması
5.
“İbâdet için öngörülen temizlik” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hükmî temizlik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüzü yıkamak
Soru Açıklaması
7.
İstisnaî hallerde başvurulan, abdest ve gusül yerine geçen sembolik, manevi ve hükmi temizliğe ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" teyemmüm
Soru Açıklaması
8.
Özellik ve tabii durumunu koruyan, içine özelliğini değiştirecek başka maddelerin karışmadığı sulara ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" mutlak su
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi namazın rükûnlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vakit
Soru Açıklaması
10.
Hanefî mezhebine göre namazda Fâtiha sûresini okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
11.
I. Sübhanekeyi okumak
II. İlk ve son oturuşlarda tahiyyatı okumak
III. Ta'dîl-i erkâna riayet etmek
IV. İftitah tekbirinde elleri yukarı kaldırmak

Yukarıdakilerden hangileri namazın sünnetlerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Geçerli bir özrü olmaksızın öksürmeye çalışmak
Soru Açıklaması
13.
I. Farzın te'hîri
II. Vacibin terki
III. Farzın terki
IV. Mekruhun yapılması

Yukarıdakilerden hangileri sehiv secdesi gerektiren durumlardandır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
14.
Kur'ân’da secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi sebebiyle yapılan secdeye ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" tilâvet secdesi
Soru Açıklaması
15.
Şâfiî mezhebine göre bayram namazlarının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müekked sünnet
Soru Açıklaması
16.
Öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek öğle vaktinde kılınmasına ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" cem-i takdîm
Soru Açıklaması
17.
Fitre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Fitre yükümlülüğünün başlangıç vakti bayram sabahı imsak vaktinin girmesidir.
Soru Açıklaması
18.
I. Niyet etmek
II. Sadaka vermek
III. İftar yemeği vermek
IV. Mukîm olmak
V. İ'tikafa girmek

Yukarıdakilerden hangileri orucun sünnetlerindendir?
Doğru Cevap: "E" II, III ve V
Soru Açıklaması
19.
"İhtilâf-ı metâli" teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ay ve güneşin farklı bölgelerde farklı zamanlarda doğmasıdır.
Soru Açıklaması
20.
I. Abdest esnasında hata ile boğaza su kaçması
II. Unutarak su içmek
III. Orucun bozulduğunu zannederek yiyip içmek
IV. Yutmadan, yemeğin tadına bakmak

Yukarıdakilerden hangileri orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.