İslam İbadet Esasları
Vize 2020
1.
"Azimet" teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümlerdir.
Soru Açıklaması
2.
İbadeti öncelikle sırf ibadet olduğu için ve Allah’ın emrine olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için yapmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Taabbüd
Soru Açıklaması
3.
Müekked sünnet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in mecburi olmadığını göstermek için ara sıra terk ettiği sünnettir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sadece bedenle yapılan ibadetlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Namaz
Soru Açıklaması
5.
Fıkıh literatüründe “manevi kirlilik” durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hades
Soru Açıklaması
6.
Fıkıh ilminde suyun “temiz” ve “temizleyici” olması ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Maddi ve hükmî temizlik aracı olması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bir vakitten fazla teyemmümlü kalmak
Soru Açıklaması
8.
“İbâdet için öngörülen temizlik” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hükmî temizlik
Soru Açıklaması
9.
İmama ilk rekâttan sonra uyan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mesbûk
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Sübhanekeyi okumak
Soru Açıklaması
11.
Şâfiî mezhebine göre “vitir’’ namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
12.
Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir?
Doğru Cevap: "D" Hz.İbrahim
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesini gerektiren durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Farzın te'hîri
Soru Açıklaması
14.
Cenaze namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Farz-ı kifâye
Soru Açıklaması
15.
Kur’ân’da secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi sebebiyle yapılan secdeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tilâvet secdesi
Soru Açıklaması
16.
Kur’ân’da secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi sebebiyle yapılan secdeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tilâvet secdesi
Soru Açıklaması
17.
Erkek cenazenin kefenine aşağıdakilerden hangisi dâhil değildir?
Doğru Cevap: "C" Göğüs örtüsü
Soru Açıklaması
18.
Fitre (fıtır sadakası) verme yükümlülüğünün başladığı vakit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ramazan bayramının birinci günü imsâk vakti
Soru Açıklaması
19.
I. Hastalık
II. Aşırı açlık
III. Tehdit
IV. Kan vermek

Yukarıdakilerden hangileri ramazan ayında kişinin orucunu bozmasına izin verilen durumlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Unutarak bir şey yemek veya içmek
Soru Açıklaması
21.
Aşağıdakilerden hangisi orucun edâsının farz olmasının şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.