İslam İbadet Esasları
2019 Yaz Okulu
1.
İbadeti öncelikle sırf ibadet olduğu için ve Allah’ın emrine olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için yapmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Taabbüd
Soru Açıklaması
2.
Müekked sünnet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber’in mecburi olmadığını göstermek için ara sıra terk ettiği sünnettir.
Soru Açıklaması
3.
İstisnaî hallerde başvurulan, abdest ve gusül yerine geçen sembolik, manevi ve hükmi temizliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Teyemmüm
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dişleri fırçalamak
Soru Açıklaması
5.
I. Farzın te'hîri
II. Farzın terki
III. Mekruhun yapılması

Yukarıdakilerden hangileri sehiv secdesi gerektiren durumlardandır?
Doğru Cevap: "A" Yanlız I
Soru Açıklaması
6.
Herhangi bir sebeple bozulan bir namazı vakit içerisinde yeniden kılmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İâde
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Okur-yazar olmak
Soru Açıklaması
8.
Fıkıhta, namaz kılan kişinin, Kur’ân’ın ayetlerinden bir miktarını kendisinin işitebileceği şekilde okuması olayına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kıraat
Soru Açıklaması
9.
Tarım ürünlerinin zekât konusu olması için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "A" Hasattan sonra bir yıl geçmesi
Soru Açıklaması
10.
Zekât malını mülkiyetten çıkarıp tamamen kendi kullanımlarına göre hareket etmek üzere zekât ödeneceklere vermeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Temlik
Soru Açıklaması
11.
I. Niyet etmek
II. Sadaka vermek
III. İftar yemeği vermek
IV. İ'tikafa girmek

Yukarıdakilerden hangileri orucun sünnetlerindendir?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Müslüman olmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi “dahıyye” terimini tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Kurban bayramında kesilen hayvandır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Arafat vakfesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre kurban ibadetiyle yükümlü olmanın şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mal üzerinden bir kameri yıl geçmiş olmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi haccın sahih (geçerli) olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sağlıklı olmak
Soru Açıklaması
17.
Özündeki (aslındaki) veya vasfındaki bir kötülükten dolayı kesin bir delile ve açık/bağlayıcı bir ifadeyle yapılmaması istenen fillere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Haram
Soru Açıklaması
18.
İşlenen bazı günahlar için hem ibadet hem de bir ceza olarak yerine getirilmesi gereken davranışlara ------- adı verilir.

Yuarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Keffaret
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi helal kavramının eş anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "D" Mubah
Soru Açıklaması
20.
Bir kimsenin bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusundaki söylediği sözünü Allah’ın adını ve sıfatını zikrederek kuvvetlendirmesini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yemin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.