İslam İnanç Esasları
Vize 2014
1.
Dinin kaynağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Din, Allah tarafından konulur.
Soru Açıklaması
2.
Din ve inançla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tarihte hiçbir dine inanmayan pek çok topluluk bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
3.
İçten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İkrar
Soru Açıklaması
4.
İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmelerini içeren zihinsel fonksiyonlar, her türlü tavır ve davranışlar, insanın diğer insanlar ve varlıklarla olan ilişkilerini düzenlerken dikkat etmesi gereken ilkeler, sosyal davranışlarını benimseyen prensiplere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
5.
İnanç esaslarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Zorlama yoktur.
Soru Açıklaması
6.
İslam dininin ahlâkla ilgili hükümleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ahlak ilkeleri bulunmayan hak dinleri de mevcuttur.
Soru Açıklaması
7.
Bir şeye gönül bağlamak, düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak ve bütünüyle benimsemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İtikat
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Selbî/Tenzihî sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Semî
Soru Açıklaması
9.
Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışında bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan delillere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hudûs Delili
Soru Açıklaması
10.
Allah’ın her şeyi görmesi sıfatına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Basîr
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi gaye ve nizam delilini tercih eden âlimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İbn Fuzzulin
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kabirde sorgu işi ile görevli olan meleklerdir?
Doğru Cevap: "D" Münker-Nekir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gaybî bilmek için çaba sarf etmek
Soru Açıklaması
14.
Cinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Allah’a kulluk etmeleri için yaratılmışlardır.
Soru Açıklaması
15.
İncil’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Suriye’deki Hristiyanlar Luka, Yunanistan’dakiler Markos, Roma’dakilerde Matta İncili’ni kullanmışlardır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat’ın bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Genel Mektuplar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü halife Hz. Osman Dönemi’nde daha önce bir araya getirilmiş olan Kur’an-ı istinsah ettirmek için oluşturulan heyette yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. İsmail
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Ülü’l-‘azm peygamber olarak isimlendirilen peygamberlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Zekeriyyâ
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Herkesi kendine inanmaya zorlamak
Soru Açıklaması
20.
Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberlerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Haberî Mûcizeler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.