İslam İnanç Esasları
Vize 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi, imanda artmanın hem nitelik hem nicelik yönünden olduğu ve amelin imandan bir cüz olduğunu savunan mezheplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Matüridiyye
Soru Açıklaması
2.
Haricilerin iman-amel ilişkisi konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İman dil ile ikrar kalp ile tasdik etmek ve bunları yerine getirmektir.
Soru Açıklaması
3.
İslam dininin davranışlarla ilgili kurallarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Muamelat
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Değişken olması
Soru Açıklaması
5.
Allah’ın birliğine, O’nun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna, Hz. Peygamber’in O’nun gönderdiği son elçi olduğuna şeksiz şüphesiz inanmak şeklinde tarif edilen iman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İcmali iman
Soru Açıklaması
6.
Peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnanç esasları
Soru Açıklaması
7.
Allah, kâinat ve insan ilişkisini açıklayan ve tekvîn kavramıyla ifade edilen sıfatlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fiilî
Soru Açıklaması
8.
Allah’ın birliğini ifade eden ve İslâm’ın en temel ilkesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tevhid
Soru Açıklaması
9.
Tabiat olaylarının işleyişiyle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mikâil
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki peygamberlerden hangisi ulü’l-azm peygamberlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Yahya
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gaybı bilmek
Soru Açıklaması
12.
Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah'ın varlığını ispata çalışan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hudûs delili
Soru Açıklaması
13.
Melekleri yapı olarak cinlerden ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nurdan yaratılmaları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hayat
Soru Açıklaması
15.
İncil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yeni Ahid külliyatı içinde en erken yazılan Matta'nın İncili'dir.
Soru Açıklaması
16.
Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" nsanları tebliğ ettikleri hususları kabule zorlamışlardır.
Soru Açıklaması
17.
Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberlerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Haberî mucizeler
Soru Açıklaması
18.
Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Ömer zamanında istinsah edilmeye başlanmıştır.
Soru Açıklaması
19.
Kur’an’da Hz. Davud’a verildiği belirtilen Zebur’un kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yazılı kitap
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat’ın bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mezmurlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.