İslam Mezhepleri Tarihi
2016 - Final Soruları
1.
Sözlükte ''önceden olmadığı halde icat edilen inanç veya amel'' anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bid’at
Soru Açıklaması
2.
Mezhepler Tarihi kaynaklarında Hz. Osman döneminde yaşanan siyasi ve sosyal kargaşanın baş sorumlusu olarak gösterilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. Sebe
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki oluşumlardan hangisi Allah'ın belirlediği kader yerine insanın belirlediği bir kadere inanmakta ve fiilleri Allah'a değil insana isnat etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kaderiyye
Soru Açıklaması
4.
Selefiyye itikadını 12. yüzyılda Arap yarımadasının merkezindeki Necd bölgesinde yeniden güçlü şekilde seslendiren kişi ve temsil ettiği akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muhammed b. Abdülvehhâb - Vehhâbiyye
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi aşırı Şii (gulât) fikirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İmamet
Soru Açıklaması
6.
Ashâbu’l-İntizâr teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Onikinci İmam’ın dönüşünü bekleyenler
Soru Açıklaması
7.
Yezidilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İlah Ali b. Ebi Talib’tir.
Soru Açıklaması
8.
Dürzilerin kutsal metinlerinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Resâilü’l-Hikme
Soru Açıklaması
9.
''15. yüzyılın ilk çeyreğinde, aşırı giderek Şeyh Adi’nin kendilerine rızık verdiği ve beş vakit namazı kaldırdığı gibi aşırı anlayışlara sahip olan fırka Karakoyunlular zamanında büyük bir darbe yemiş hatta Şeyh Adi’nin
türbesi yıkılmıştır…'' ifadesi aşağıdaki fırkalardan hangisi için doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yezidiler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki fırkaların hangisinde ziyaret yerlerine gidildiğinde ''buhur duası'' okunur?
Doğru Cevap: "D" Nusayrilik
Soru Açıklaması
11.
Alevilikte ''insan-ı kamil'' olmak için ne yapmak gerekir?
Doğru Cevap: "B" “Dört kapı-kırk makam”ı bilip uygulamak
Soru Açıklaması
12.
Alevilik’te Muharrem ayı geldiğinde kaç gün oruç tutulur?
Doğru Cevap: "C" On gün veya on iki gün
Soru Açıklaması
13.
Alevilik’te ''Hak-Muhammed-Ali'' üçleri ile kast edilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uluhiyet, nübüvvet, velayet
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Bahâîlerin kutsal
kitaplarından biridir?
14.
A)
Berâhin
B)
Resâilü’l-Hikme
Doğru Cevap: "E" El-Akdes
Soru Açıklaması
15.
Önce müceddidlik, sonra mehdi ve mesihlik, nihayetinde ise nübüvvet iddiasında bulunan mezhep lideri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mirza Gulam Ahmed
Soru Açıklaması
16.
Mirza Ali Muhammed tarafından kurulmuş olan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bâbîlik
Soru Açıklaması
17.
Dokuz cepheli olarak kurulan ve dünyanın yedi kıtasında bulunan ana Bahâî mabetleri aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "C" Meşriku’l-Envâr
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İhvân-ı Müslimîn teşkilatının kurucusudur?
Doğru Cevap: "E" Hasan el-Bennâ
Soru Açıklaması
 
19.
Aşağıdaki hareketlerden hangisi medrese geleneği içerisinde tasavvufa da yer
vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Diyobendiye
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden sayılır?
Doğru Cevap: "E" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.