Hakkımızda

Dini ve kültürel mirası tüm detaylarıyla değerlendirebilen, hayatın anını ve geleceğini isabetli yorumlayabilen, problemlere etkili ve kalıcı çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası standartlarda araştırmalar yapabilen nitelikli insan yetiştirmektir.

Din alanında bilimsel standartlara ve akademik ölçütlere uygun hareket eden, donanımlı akademisyen ve öğrenciler yetiştiren, kaliteli kadrosu ile çağın dini, toplumsal ve ahlaki ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslararası düzeyde doğru ve etkin biçimde aktaran bir değer olmaktır.