İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdaki Külliyelerden hangisi 17. Yüzyılda Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa tarafından yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sultan Ahmed 
Soru Açıklaması
2.

Türk tezyinî sanatlarının temelinde, desenin yapı taşlarını meydana getiren motifler yer alır. Sanatkâr motifleri gerçekçi bir bakışla tabiattan alır, esas çizgilerini koruyarak ayrıntılarını atar ve buna kendi zevk ve görüşlerini de katarak çizer. Motifler örnek alındığı çıkış yeri esas alınarak sınıflandırıldığında bitki kaynaklı motifler öne çıkar. Bilhassa XVIII ve XIX. yüzyıllarda çok rastlanan ve Avrupa tesiriyle resmedilerek, tabiattaki şekliyle bezeme sanatımıza giren çiçekler de vardır. Bu çiçekler, üslûplaştırılmadığı için klasik tarzın dışında kalarak, teknik bakımdan resim sanatına tâbi sayılabilir. Adı geçen çiçekler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Şükûfe
Soru Açıklaması

Şükûfe

3.

Osmanlı mimarisinde pişmiş topraktan yapılan tuğlalar daha sonraları inceltilerek sırlı bir şekilde kullanılmıştır. Bu tür malzemelere ne denir?

Doğru Cevap: "E" Çini
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir

4.

Şiir, edebiyat, müzik aşağıdaki sınıflardan hangisine dahildir?

Doğru Cevap: "E" Fonetik Sanatlar
Soru Açıklaması

Fonetik Sanatlar

5.
Mustafa Râkım Celî Ekolü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mahmud Celâleddin Efendi, Mustafa Râkım’ın üslûbunu daha canlı bir forma dönüştürmüştür
Soru Açıklaması
6.
I. Her tarafında çiçek, yaprak dengesinin eşit olmasınaII. Boşluk-doluluk dengisineIII. Yön gösteren ve göstermeyen motiflerin dağılımınaDesenin oluşturulma aşamasında yukarıdakilerden hangisine/hangilerine dikkat edilir?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması

Desen oluşturulurken desenin her tarafında çiçek, yaprak dengesinin eşit olmasına, boşluk-doluluk dengisine, yön gösteren ve göstermeyen motiflerin dağılımına dikkat edilir.

7.

Yazma kitap bezemesinde yer alan unvan sayfası bölümüne ne nedir?

Doğru Cevap: "B" Serleva
Soru Açıklaması

Cevabınız yanlış ise,''Tezhip Çeşitleri'' konusunu okuyunuz.

8.

Kudüs'teki  bulunan Mecid-i Aksa 702 yılında aşağıdakilerden hangisi tarafından yaptırılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Halife Abdülmelik
Soru Açıklaması

Kudüs'teki  bulunan Mecid-i Aksa 702 yılında  Halife Abdülmelik tarafından yaptırılmıştır. Doğru cevap C'dir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Döneminde büyük sanatkarlar yetiştirmiş kurumlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Humbarahane
Soru Açıklaması

Humbarahane, Osmanlı Döneminde büyük sanatkarlar yetiştirmiş kurumlardan birisi değildir. Doğru cevap E'dir.

10.

Erken dönem İslam mimarisi adına en önemli gelişmelerden biri yeni Sâmerrâ şehrinin kurulması olmuştur. Bu şehir 836 ile 883 arasında yeni mimari anlayışın geniş ölçüde uygulandığı bir merkez olmuştur. Nüfusunun 1 milyona ulaştığı kaydedilen Sâmerrâ’da dünyanın en büyük camilerinden biri, 150.000 kişinin namaz kılabildiği Mütevekkiliye Camii yaptırılmıştır. Adı geçen cami hangi dönemde yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Abbâsî devri
Soru Açıklaması

Abbâsî devri

11.

Aşağıdakilerden hangisi tezyini sanatlarında Hatayi grubu adı altında toplanan motiflerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Bulut
Soru Açıklaması

Bulut, tezyini sanatlarında Hatayi grubu adı altında toplanan motiflerden birisi değildir. Doğru cevap E'dir.

12.

Osmanlı camisinin, asıl klasik çizgi ve kararlara ve kıvama varması aşağıdakilerden hangisi ile ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "C" Edirne Üç Şerefeli Cami
Soru Açıklaması

Osmanlı camisinin, asıl klasik çizgi ve kararlara ve kıvama varması Edirne Üç Şerefeli Cami ile ortaya çıkmıştır. Doğru cevap C'dir.

13.
Osmanlı mimarisinde ulucami tipi daha çok hangi dönemde görülür?
Doğru Cevap: "D" Bursa ve Edirne Dönemi
Soru Açıklaması
14.

  Selçuklu Mimarisinin İran’da en önemli camiilerinden biri olan, bütün yenilikleri, araştırmaları tek bir yapıda toplayan camii hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Zevvare Camii
Soru Açıklaması

Soru değerlendirme sorusu olup,metin iyi okunmalıdır.

15.

İçinde padişahın ismi yazılı özel bir şekil olan; ferman, berat, hüküm, name, emir gibi padişaha ait belgeler, sikkeler ve abidelerde kontrol damgası olarak kullanılan, altın ve gümüş işler üzerinde yer alan Osmanlı hat sanatı formu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tuğra
Soru Açıklaması

İçinde padişahın ismi yazılı özel bir şekil olan; ferman, berat, hüküm, name, emir gibi padişaha ait belgeler, sikkeler ve abidelerde kontrol damgası olarak kullanılan, altın ve gümüş işler üzerinde yer alan Osmanlı hat sanatı formu Tuğra'dır. Doğru cevap B'dir.

16.

Osmanlı mimarisinde Yabancı Etkiler Döneminden sonra geliştirilen döneme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Milli Mimarlık Dönemi
Soru Açıklaması

Soru analiz sorusu olup,metin dikkatli bir şekilde okunmalıdır.

17.
Hat sanatında en çok yazılan ve işlenen konulardan biri olan, Hz. Peygamber’in müminlere en güzel örnek olan (el-Ahzâb 33/21) yaşama tarzını ve davranışlarını konu alan şemâil kitaplarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hilye-i Şerif
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in müminlere en güzel örnek olan (el-Ahzâb 33/21) yaşama tarzını ve davranışlarını konu alan şemâil kitapları özellikle onun en yaygın ve feyizli bölümü hilye-i şerifler hat sanatında en çok yazılan ve işlenen konulardır.

18.
Aşağıdaki motiflerden hangisi uygulanışı bakımından resim sanatına daha yakındır?
Doğru Cevap: "B" Şükûfe
Soru Açıklaması

Bilhassa XVIII ve XIX. yüzyıllarda çok rastlanan ve Avrupa tesiriyle resmedilerek, tabiattaki şekliyle bezeme sanatımıza giren çiçekler de vardır. Şükûfe denilen bu çiçekler, üslûplaştırılmadığı için klasik tarzın dışında kalarak, teknik bakımdan resim sanatına tâbi sayılabilir. Bu sanatkârlar sanat tarihimizde çiçek ressamları olarak bilinir. Penç bir çiçeğin kuş bakışı çizilmesine denirken, hatâyî ve goncagül, bir çiçeğin dikine kesitinin üslûba çekilmesiyle ortaya çıkar.

19.

Hassa Mimarları Ocağı’nda mimarbaşıdan sonra gelen en büyük rütbe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Su nâzırlığı
Soru Açıklaması

Hassa Mimarları Ocağı’nda mimarbaşıdan sonra gelen en büyük rütbesu nâzırlığı dır. Doğru cevap A'dır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Arapça ''Sana''fiilinden türemiş sanat isminin anlamlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sergilemek
Soru Açıklaması

Sanat.Arapça ''Sana''fiilinden türemiş  isimdir.Sözlükte el alışkanlığı ileyapılan iş, ustalık;hünerle yapmak,eser yaratmak  gibi anlamları vardır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.