İslam Sanatları Tarihi
Büt 2014
1.
Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Zanaatkâr
Soru Açıklaması
2.
Erken İslâm mimarisinin ilk türbesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kubbetü’s-suleybiyye
Soru Açıklaması
3.
Kırlarda, yollarda, üstü ve yanları açık olan namaz kılma yerlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Namazgâh
Soru Açıklaması
4.
Yazı ile çiçek, hayvan, insan ve eşya şeklinde yapılmış kompozisyonlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Resim-yazı
Soru Açıklaması
5.
Aklâm-ı sitte içinde gelişmesini ilk olarak tamamlayan divanlarda kullanılan yazılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tevki - Rika
Soru Açıklaması
6.
Hâtime tezhibi, yazma eserin neresinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Sonunda
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki eserlerden hangisi “Osmanlı eyalet üslubu” ile resimlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Camiü’s-siyer
Soru Açıklaması
8.
Hatip ebrusu aşağıdaki kişilerden hangisinin buluşudur?
Doğru Cevap: "D" Ayasofya Camii hatibi Mehmed Efendi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi cilt kap çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Plastik kap
Soru Açıklaması
10.
Ebru yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "B" Sabun
Soru Açıklaması
11.
Mıklebi alt kaba bağlayan kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sertâb
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı çini sanatına renkli sır (lâkabî) çini tekniğini getirip, Rûmî üslûbunun yanında Hatayî üslûbunu da Türk tezyini sanatlarına kazandırarak bu alanda çığır açan ustalar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ali b. İlyas Ali, Mehmed el-Mecnûn ve Tebrizli ustalar
Soru Açıklaması
13.
Levha halindeki çini ilk defa kimler tarafından nerede gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Abbasiler zamanında Samerra’da gerçekleştirilmiştir.
Soru Açıklaması
14.
Çini hamurunun meydana geldiği hammaddeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kaolin (arıkil), kuvars ve feldspat grubu
Soru Açıklaması
15.
Zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenen seramik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mertebanî / Seladon
Soru Açıklaması
16.
Anadolu Selçuklu dönemi halılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonlarının tercih edildiği, desen olarak da daha çok geometrik şekillerin egemen olduğu görülür.
Soru Açıklaması
17.
Türk Maden Sanatı tarihinde tunç ve pirinç yanında altın, gümüş, bakır, sarı, çelik ve ulaşılabilen her türlü madenî eşyanın işleme alanına girdiği, paha biçilmez değerde eserler aşağıdakilerin hangisinin döneminde üretilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlılar
Soru Açıklaması
18.
Savatlama uygulama tekniği aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Maden sanatında
Soru Açıklaması
19.
“Şuğul” formunun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Çoğunlukla büyük usullerle ölçülmüşlerdir.
Soru Açıklaması
20.
Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kıyam ilâhileri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.