İslam Sanatları Tarihi
Büt 2015
1.
Bir sanatı yapmak için gereken bilgi ve hünere sahip olan kimseye genelde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sanatkâr
Soru Açıklaması
2.
Türk - İslâm Mimarisinin Asya’daki ilk merkezi planlı cami denemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hazar Camii
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi şehirlerarasındaki külliyelere verilen addır?
Doğru Cevap: "E" Menzil Külliyesi
Soru Açıklaması
4.
Aklam-ı Sitteyi kesin klasik ölçüleriyle belirleyen hattat aşağıdaki isimlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yakut el-Musta’sımi
Soru Açıklaması
5.
İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müsenna
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devri Saray üslûbudur?
Doğru Cevap: "C" Atâ Yolu Üslûbu
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki motiflerden hangisi bitkisel çıkışlı değildir?
Doğru Cevap: "E" Rumi motifi
Soru Açıklaması
8.
Sünnet düğünü şenliklerinin anlatıldığı surnâme türündeki resimli yazmalar, Osmanlı döneminde ilk kez hangi padişah devrinde hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" III. Murad
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı döneminde minyatür sanatına özgün üslûbuyla katkıda bulunan, kaleme aldığı tarihî konulu eserleri, figürsüz manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren nakkaş kimdir?
Doğru Cevap: "A" Matrakçı Nasuh
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kitapta ayraç vazifesini de üstlenir?
Doğru Cevap: "C" Mıkleb
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski ebru sanatkarıdır?
Doğru Cevap: "E" Şebek Mehmed Efendi
Soru Açıklaması
12.
Dendan çivisi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Şemse kalıbının yuvası açılırken
Soru Açıklaması
13.
Anadolu Selçukluları Dönemi çinilerinde görülmeyip, 16.yy. Osmanlı çinilerinin en belirgin özelliği haline gelen renk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mercan kırmızısı
Soru Açıklaması
14.
Çini veya seramik yapımında kullanılan temel malzemeler aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Çini veya seramik hamuru, boya veya madenî oksitler, sır
Soru Açıklaması
15.
Geleneksel Türk ağaç işleme tekniklerinin toplandığı üç kategori aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Oyma, kabartma, kakma
Soru Açıklaması
16.
Türk halıcılığının en eski örnekleri nerede bulunmuştur?
Doğru Cevap: "D" Pazırık
Soru Açıklaması
17.
Madenî eşya yapımında Osmanlı ustaları, aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurmuşlardır?
Doğru Cevap: "B" Dökme ve dövme
Soru Açıklaması
18.
Mevlevî ayinlerinin 2. ve 4. selâmlarında hangi usûl kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ağır evfer
Soru Açıklaması
19.
Tekkede zikrin oturarak devamı sırasında okunan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kuûd ilâhileri
Soru Açıklaması
20.
Dört bölümden oluşan Mevlevî ayininin, her bir bölümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Selâm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.