İslam Sanatları Tarihi
Büt 2016
1.
Allah’ın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Davud
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sanat kelimesinin günümüzde Arapça karşılığıdır?
Doğru Cevap: "B" Fen
Soru Açıklaması
3.
El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Minyatür
Soru Açıklaması
4.
Sultan III. Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü şenliklerini konu alan ‘Surnâme-i Vehbî` adlı eserin minyatürlerini yapan nakkaş kimdir?
Doğru Cevap: "A" Levni
Soru Açıklaması
5.
Kılkalem kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fırça
Soru Açıklaması
6.
Klasik tarz çini yapımında, şekillendirilen çini ilk etapta kaç derecede pişirilir?
Doğru Cevap: "D" 1200-1300 °C
Soru Açıklaması
7.
Anadolu Selçuklu Dönemi sivil yapılarında aşağıdaki çini çeşitlerinden hangisi daha çok kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Canlı figürlerle bezenmiş perdahlı çiniler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi çiçekli ebruyu bulan kişidir?
Doğru Cevap: "A" Necmeddin Okyay
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ebrunun asıl adı olan ebrî’nin anlamıdır?
Doğru Cevap: "D" Bulutumsu
Soru Açıklaması
10.
Türk-İslam geleneğinde bazı sanatkârlar eserlerine aşağıdaki nedenlerin hangisinden dolayı imza koymaktan kaçınmışlardır?
Doğru Cevap: "B" Bazen tevazu gösterdikleri için, bazen de eserler kolektif yapıldığı için
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi kılçıklı ebruya benzer?
Doğru Cevap: "D" Kumlu ebru
Soru Açıklaması
12.
Eskiden İstanbul’da sabah ezanının hangi makamlarda okunması bir gelenek haline gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sabâ, dilkeşhâverân
Soru Açıklaması
13.
Bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle eser tamamlanır. Bu tekniğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kündekârî
Soru Açıklaması
14.
Hatîb Zâkirî Hasan Efendi tarafından bestelenen “Cuma ve bayram salâsı”nın makamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bayâti
Soru Açıklaması
15.
Süleyman Çelebi’nin mevlit manzumesinin XIX. yüzyılın sonlarına doğru unutulmuş, günümüzde ise "bahirlerin belli makamlar çerçevesinde irticalen okunması" gibi bir gelenek oluşan bestesi, aşağıdaki bestekârlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Sekban
Soru Açıklaması
16.
Madenî eşya yapımında Osmanlı ustaları, aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurmuşlardır?
Doğru Cevap: "C" Dökme ve dövme
Soru Açıklaması
17.
Daha çok geometrik desenlerin hâkim olduğu Batı Anadolu ve Uşak’ta dokunmuş halılar, bir ressamın tablolarına konu olması sebebiyle onun adı ile anılmaktadır. Söz konusu ressam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Holbein
Soru Açıklaması
18.
Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tuğla ve sivri kemer
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi külliyelerde misafir ağırlama yeridir?
Doğru Cevap: "A" Tabhane
Soru Açıklaması
20.
İmad ta’lik üslubunun İstanbul’da tanınması ve yayılmasında öncülük eden hattat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Derviş Abdi-i Mevlevi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.