İslam Sanatları Tarihi
Büt 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devri saray üsluplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hacı Ali et-Tebrizi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi aklâm-ı sitte yazılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Müselsel
Soru Açıklaması
3.
Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Selçuklu minyatür üslûbu
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında merkezinde cami olan yapılar topluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Külliye
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların Türk-İslam mimarisine kazandırdığı nitelikleri bünyesinde toplayan İran'ın en önemli camilerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Zevvare Cuma Cami
Soru Açıklaması
6.
Genellikle Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısı olarak kullanılan yazı üslubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Talik (nesta’lik)
Soru Açıklaması
7.
Sünnet düğünü şenliklerinin anlatıldığı surnâme türündeki resimli yazmalar, Osmanlı döneminde ilk kez hangi padişah devrinde hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" III. Murad
Soru Açıklaması
8.
Ebru yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" Sabun
Soru Açıklaması
9.
Alt kaba bağlı olarak pek çok kitap kabında görülen, kitapta ayraç vazifesini de üstlenen beşgen şekilli kısıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mıkleb
Soru Açıklaması
10.
Türk çini sanatında renkli sır tekniğinin ilk kez uygulandığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bursa Yeşil Cami
Soru Açıklaması
11.
Anadolu Selçuklu Dönemi sivil yapılarında aşağıdaki çini çeşitlerinden hangisi daha çok kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Canlı figürlerle bezenmiş perdahlı çiniler
Soru Açıklaması
12.
Pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çini
Soru Açıklaması
13.
Türk bestekârları tarafından Türk musikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Şuğul
Soru Açıklaması
14.
Meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri yanında üzerindeki bilgilerle tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mezar taşları
Soru Açıklaması
15.
Tekkede zikrin oturarak devamı sırasında okunan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kuûd ilâhileri
Soru Açıklaması
16.
Anadolu Selçuklu Dönemi halılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonlarının tercih edildiği, desen olarak da daha çok geometrik şekillerin egemen olduğu görülür.
Soru Açıklaması
17.
Bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle eser tamamlanır. Bu tekniğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kündekârî
Soru Açıklaması
18.
İslâmiyet öncesi eski Türk hayatında dinî nitelik taşıyan ve ölen kişinin ruhunun dinlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen umumî matem ayinlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yuğ
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ebru boyalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yağlıboya
Soru Açıklaması
20.
Mevlevî âyinlerinin bölümlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Selâm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.