İslam Sanatları Tarihi
Büt 2018
1.
Erken İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mescid-i Nebî
Soru Açıklaması
2.
Güzellik ve sanat konularını birlikte ele alan ilme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Estetik
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı mimari ekolünde, merkezinde cami olan birbirine bağlı yapılar topluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Külliye
Soru Açıklaması
4.
Tezhip kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Altınlamak
Soru Açıklaması
5.
El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Minyatür
Soru Açıklaması
6.
İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hattat
Soru Açıklaması
7.
Ebru yapımında, teknenin içine konulacak suya kıvam vermek ve böylece serpilen boyaların çökmesini önlemek için kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kitre
Soru Açıklaması
8.
Alt kaba bağlı olarak pek çok kitap kabında görülen, kitapta ayraç vazifesini de üstlenen beşgen şekilli kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mıkleb
Soru Açıklaması
9.
Hafif ebru, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Üzerine hat yazmak
Soru Açıklaması
10.
Pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Çini
Soru Açıklaması
11.
Seramik hamurunun üzerindeki parlak ve şeffaf cila tabakasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sır
Soru Açıklaması
12.
Mimari yüzeylerde çini kullanımının görüldüğü ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kayrevan Sîdî Ukbe Camii
Soru Açıklaması
13.
Hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir alan olduğu kadar, meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve üzerindeki bilgilerle değerli ve önemli bir tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mezar taşları
Soru Açıklaması
14.
Osmanlılar döneminde madenî eşya yapımında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dökme ve dövme
Soru Açıklaması
15.
Ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişlerin tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmesi tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kündekârî
Soru Açıklaması
16.
Anadolu Selçuklularının taşı âdeta Anadolu’ya has bir üslupla işleyerek heybet veren bir görünümde yapıya kazandırdıkları mimarî öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Taç kapılar
Soru Açıklaması
17.
Mevlevîlik ve Bektaşilik dışındaki tarikatların hemen hepsinde, “kelime-i tevhid” zikrinden sonra “ism-i celâl” zikrine geçilmeden önce verilen arada bir veya iki zâkir tarafından okunan esere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Durak
Soru Açıklaması
18.
Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kıyam ilâhileri
Soru Açıklaması
19.
Dört bölümden oluşan Mevlevî ayininin her bir bölümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Selâm
Soru Açıklaması
20.
Türk bestekârları tarafından Türk müsikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Şuğul
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.