İslam Sanatları Tarihi
Deneme Final Sınavı 17
1.

Aşağıdakilerden hangisi Mevlevi^lik ve Bektaşi^lik dışında tarikatlarda ayakta beline kadar eğilip kalkarak, olduğu yerde sağa sola dönerek ve sallanarak yapılan zikre verilen isimdir?

Doğru Cevap: "E" Kıya^m zikri
Soru Açıklaması

Mevlevi^lik ve Bektaşi^lik dışında tarikatlarda zikirler genel olarak üç şekilde yapılırdı:

1- Diz çöküp oturarak ve başı sağa sola çevirmek veya diz kapakları yerde olduğu halde doğrulup oturmak suretiyle yapılan zikre kuu^d zikri, bu şekilde zikredenlere kuu^di^;

2- Ayakta beline kadar eğilip kalkmak, olduğu yerde sağa sola dönmek ve sallanmak şeklinde yapılan zikre kıya^m zikri, bu şekilde zikredenlere kıya^mi^;

3- Ayakta kol kola veya el ele tutuşarak sağ ayağını biraz ileri, sol ayağını da biraz geri atmak ve sağdan sola doğru düzenli bir tempo ile devamlı ilerleyip dönmek suretiyle yapılan zikre de devran zikri, bu şekilde zikredenlere devrani^ denilirdi.

Bu bilgiler doğrultusunda doğru cevap E'dir.

2.

Mînâî (Heft-reng) çini tekniğinin Anadolu'da sadece Konya Alaaddin Köşkü'nde görülmesindeki asıl sebep ne olabilir?

Doğru Cevap: "E" Bu teknik oldukça zahmetli ve bir o kadar da masraflı olmuştur.
Soru Açıklaması

Seçeneklerde verilenlerin hemen hepsi bu tekniğin özelliğidir. Ancak bu tekniğin Anadolu'da yaygınlık kazanamamasının asıl sebebi masraflı ve zahmetli olmasından kaynaklanmıştır. Anadolu’da örneklerine yalnız Konya Alâeddin Köşkü’nde rastladığımız bu teknik daha çok İran’da yaygınlık kazanmıştır. Bu tekniğin en çok görüldüğü yerler ise Basra, Rakka ve Kâşân’dır. Doğru cevap E'dir.

3.

Farklı ağaç cinslerinden seçilen malzemenin oyma, kabartma, geçme gibi tekniklerle işlenmesi sonucunda ortaya çıkan bağımsız sanat dalının adı nedir?

Doğru Cevap: "C" Ahşap Sanatı
Soru Açıklaması

''Ağaç ve kereste'' anlamında Arapça ''haşeb'' kelimesinin çoğulu olan ahşap, sözlük anlamının dışında, farklı ağaç cinslerinden seçilen malzemenin oyma, kabartma, geçme gibi tekniklerle işlenmesi sonucunda ortaya çıkan bağımsız bir sanat dalının da adı olmuştur. Doğru cevap C'dir. 

4.

Tümü killi topraktan yapılan veya yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş, yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubu hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Porselen
Soru Açıklaması

Tümü killi topraktan yapılan veya yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş, yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubuna “porselen” adı verilmektedir. Eski kaynaklarda buna fağfûr denilmektedir. Fağfûr kelimesi, Osmanlılar tarafından Çin porseleni ve Çin imparatorlarını anlatmak için kullanılan bir tabirdir. Doğru cevap A'dır.

5.

Klasik ebruculukta kullanılan boyalardan sarı renk aşağıdaki maddelerden hangisinden elde edilmektedir? 

Doğru Cevap: "C" Zırnık 
Soru Açıklaması

Klasik ebruculukta kullanılan boyalar şunlardır:Sarı renk için zırnık (arsenik sülfür); mavi renk için çivit ağacından elde edilen ve en makbûlü Pakistan’ın Lahur (Lahor) şehrinden gelen Lâhur çividi; siyah renk için is mürekkebinin de ana maddesi olan balmumu isi veya beziryağı isi; lâciverd renk için Afganistan’daki Bedahşan’dan gelen ve lâcivert taşı (lapislazuli) adıyla bilinen Bedahşî lâciverdi; beyaz renk için isfidaç (üstübeç, bazik kurşun karbonat); tuğla kırmızısı renk için gülbahar (demir oksitleri fazla olan bir toprak boya cinsi); morumsu vişneçürüğü renk için Hindistan’da bazı dalların üstünde şebnem şeklinde oluşan lök (lak) maddesi; tütün rengi için Çamlıca toprağı. Boya çeşitleri sınırlı olmakla beraber, bunların birbirine katılmasıyla yeni renkler (meselâ: yeşil renk, zırnık ve Lahur çividi karışımıyla bulunur) elde edilmesi sağlanmıştır. 

6.

Selçuklu taş yapılarında hangi motif kullanılmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Fil
Soru Açıklaması

Taç kapı süsleme programlarındaki geometrik düzen, birbirine geçmeler yaparak örülen ve etrafını dolandıkları kemerin tepe kısmında birbirlerine bağlanarak tamamlanan düğümler ve şeritler biçiminde planlanır. Bazan da geometrik şekillerle birlikte bitkisel süslemelere de yer verilir.elçuklu taş yapılarında insan ve hayvan figürlerine de rastlanmaktadır. Kullanılan bu tür motifler arasında sırt sırta vermiş kartal, kuş resimleri, kadın ve erkek insan başları bulunmaktadır. Kayseri Döner Kümbet’te ise aslan resimleri vardır. Doğru cevap E'dir.

7.

I   - Topkapı Sarayı

II  - Etnografya Müzesi 

III - Zeugma Mozaik Müzesi 

IV - Ayasofya 

Yukarıdaki müzelerden hangisi Türk ahşap sanatının seçkin örneklerinin korunup sergilendiği mekânlar arasındadır?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

İstanbul’da Topkapı Sarayı, Türk ve İslâm Eserleri ve Deniz müzeleri ile Ankara’daki Etnografya Müzesi ve diğer bazı müzeler, Türk ahşap sanatının seçkin örneklerinin korunup sergilendiği mekânlar arasındadır. Doğru cevap B'dir. 

8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk mimarisinde kullanılan yaygın duvar kaplama malzemesi değildir?
Doğru Cevap: "A" Fağfûr evânî
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi maden sanatında çeşitli teknikleri uygularken kullanılan aletlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Ayak çarkı, mengene, demirci makası, pense, eğe, kalem vb.
Soru Açıklaması
10.
Levha halindeki çini üretimi ilk olarak kimler tarafından ve nerede gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Abbasiler zamanında Samerra’da gerçekleştirilmiştir. 
Soru Açıklaması
11.
Türk çini sanatında renkli sır tekniği ilk defa hangi yapıda uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bursa Yeşil Cami
Soru Açıklaması
12.

Eğimli yüzeylerin süslenmesinde hangi teknik kullanışlılığı yönünden tercih sebebi olmuştur?

Doğru Cevap: "C" Çini mozaik tekniği
Soru Açıklaması

Çini mozaik tekniği yapıların dış cephelerinde, bilhassa minare gövdelerinde, yarı açık mekânlarda, eyvanların kemer ve tonozlarında, açkapılarda, mihraplarda, sandukalarda, kubbe geçişlerinde, kubbe içlerinde ve tavanlarda belli program dahilinde kullanılmıştır. İç mekânlarda insan elinin erişebildiği yerlerde daha çok düz renkli çini levhalar kullanılırken el değmeyen yerlerde çini mozaik tercih edilmiştir. Doğru cevap C'dir.

13.

Türklerde çini tezyinat geleneği hangi devletle birlikte başlamıştır?

Doğru Cevap: "A" Karahanlılar
Soru Açıklaması

Türklerde çini tezyinat geleneği ilk Müslüman Türk devletini kuran Karahanlılar'la birlikte başlamıştır.

14.

İslâm’ın temel kitabı Kur’an sayfalarını çoğaltarak kitap haline getirmekle çok önemli dinî ve tarihî bir görevi başarıyla yerine getiren isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Osman
Soru Açıklaması

Hz. Osman, İslâm’ın temel kitabı Kur’an sayfalarını çoğaltarak kitaphaline getirmekle çok önemli dinî ve tarihî bir görevi başarıyla yerinegetirmiştir. Böylece Kur’an metni Hz. Peygamber’e indiği gibi koruma altınaalınmış, bu örnek nüshalardan yeni mushaflar kopya edilerek ilâhî metinlergüvence altına alınmış; kuşaktan kuşağa bozulmadan aktarılarak günümüzeulaşmıştır. Doğru cevap "a" şıkkıdır.

15.

Batı âleminin de ilgisini çekerek Roma’da ilk “Türk kağıdı” olarak bahsedilen ebruculuk hakkındaki eser kaç yılında yazılmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1646
Soru Açıklaması

XVII. asırdan itibaren Batı âleminin de ilgisini çeken ebruculuk üzerine Roma’da 1646 yılında “Türk kâğıdı” olarak belirtildiği ilk yayından beri pek çok eser yazılmıştır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi  Osmanlı çini sanatında duraksamanın, hatta gerilemenin görüldüğü örnekler arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "D" Yeni Vâlide Camii
Soru Açıklaması

Topkapı Sarayı’nda Bağdat ve Revan Köşkleri, Üsküdar Çinili Camii (1640) ve Eminönü’ndeki Yeni Vâlide Camii’nde (1663) görülen çiniler desen ve kompozisyonlar açısından pek zengin olmakla birlikte, Osmanlı çini sanatında duraksamanın, hatta gerilemenin görüldüğü örneklerdir. Doğru cevap D'dir. 

17.
Minârelerde ezandan ayrı olarak Allah’a yapılan dua ve münâcâtlar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
Doğru Cevap: "D" Temcîd
Soru Açıklaması
Minârelerde ezandan ayrı olarak Allah’a yapılan dua ve münâcâtlara temcîd adı verilir. Üç aylarda recebin ilk gecesiyle başlayarak ramazanın teravih kılınan ilk gecesine kadar yatsı namazının ardından, ramazanda ise sahurdan sonra müezzinler ve cemaatin katılımıyla minarede okunur. Camilerde temcîde çıkmak ve temcîd okuyacak topluluğu idare edebilmek müezzinliğin önemli vazifelerindendir.
18.

Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf ahlâkı safiyeti içinde gençlere sanat eğitimi verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Tekkelerde
Soru Açıklaması

Tekkelerde tasavvuf ahlâkı safiyeti içinde gençler sanat eğitimi almışlardır.

19.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde minyatür sanatına büyük etki eden ve katkı sağlayan, kent tasvirleri ve manzaraları resmederek topoğrafik resim dilini yansıtan ünlü Osmanlı nakkaşı kimdir?

Doğru Cevap: "E" Matrakçı Nasuh
Soru Açıklaması

Kanûnî dönemine özgün üslûbuyla katkıda bulunan nakkaş Matrakçı Nasuh’tur. Kaleme aldığı tarihî konulu eserleri, figürsüz manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren Matrakçı Nasuh’un ilk eserlerinden biri, Târîh-i Sultan Bayezid (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1272) adını taşır. Yavuz Sultan Selim devrini konu alan bir diğer eserinde (Dresden Sächsische Landesbibliothek, nr. E. 391), Yavuz’un Tebriz seferinde konakladığı menziller resmedilmiştir. Kanûnî Sultan Süleyman’ın Irak Seferi’ni konu alan Mecmûa-i Menâzil (İÜ Ktp., TY, nr. 5964) ve Süleymannâme (TSMK, Hazine, nr. 1608) Matrakçı Nasuh’un metinlerini yazarak resimlendirdiği diğer eserleridir. Doğru cevap E'dir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi dört halife döneminde arûza dayanan ve ağır ritimle seyreden mûsiki formudur?

Doğru Cevap: "C" El-gınâü’l-mutkan
Soru Açıklaması

Arap mûsikisinde, Hz. Osman dönemine kadar “hudâ” ve “nasb” adı verilen iki basit form icra edilmekteydi. Daha sonra “sinâd (senâd)” ve “hezec” adlı formlar icra edilmeye başlandı. Hz. Osman devri, Hicaz’da profesyonelanlamda okuyucuların (mugannîler) ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. Aynı zamanda şair olan Hz. Ali’nin güzel sanatlara ve edebiyata önem verdiği ve bu kişileri teşvik ettiği söylenir. Dört halife (Hulefâ-yi Râşidîn) devrinin sonlarında, o zamana kadar icra edilen mûsiki formlarından sanatdeğeri yüksek, arûza dayanan ve ağır ritimle seyreden “el-gınâü’l-mutkan (veya el-gınâü’r-rakik) adlı bir form düzenlendi. Doğru cevap C'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.