İslam Sanatları Tarihi
Final 2014
1.
Aşağıdaki peygamberlerden hangisi sanatın büyüleyici etkisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Dâvûd
Soru Açıklaması
2.
Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tuğla ve sivri kemer
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı mimarisinde sıva üzerine boya ile yapılan süslemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kalem işi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Aklam-ı Sitte’ den değildir?
Doğru Cevap: "C" Ârâmî yazı
Soru Açıklaması
5.
Münhaninin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hayvansal çıkışlı bir motiftir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Safevî döneminin bilinen ünlü minyatür sanatkârlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şah I. Tahmasb
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kitabın dağılmasını önleyen kısmıdır?
Doğru Cevap: "E" Şîrâze
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yazma kabın özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Deri üzerine fırça ile işlenmesidir.
Soru Açıklaması
9.
Kıymetli taşlarla hazırlanan kaba ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Murassa’
Soru Açıklaması
10.
Pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Çini
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde toprak evânî ve çini sanatını anlatmak için kullanılan genel bir kavramdır?
Doğru Cevap: "E" Seramik
Soru Açıklaması
12.
Yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş, yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Porselen
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türk ahşap işçiliğinin taşınabilir küçük boyuttaki örneklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Taht, sanduka, çeşitli büyüklükte dolap, sehpa, paravana, çekmece, lambalık, kavukluk, mücevher kutusu vb. eşya
Soru Açıklaması
14.
Bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle eser tamamlanır. Bu tekniğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kündekârî
Soru Açıklaması
15.
Osmanlılar madenî eşyanın yapımında aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "E" Dökme ve dövme
Soru Açıklaması
16.
Farklı ağaç cinslerinden seçilen malzemenin oyma, kabartma ve geçme gibi tekniklerle işlenmesi sonucu ortaya çıkan bağımsız sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahşap sanatı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki musiki eserlerden hangisi Hızır Bin Abdullah tarafından kaleme alınıp Sultan II.Murad’a ithaf edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kitâbü’l-Edvâr
Soru Açıklaması
18.
“Musiki, doğrudan doğruya ruha hitap eder, ruh da kendisini ancak musikinin desteğiyle en iyi şekilde ifade edebilir.” sözü aşağıdakilerden hangisinin musiki yorumudur?
Doğru Cevap: "D" Johann Wolfgang Van Goethe
Soru Açıklaması
19.
İslâmiyet öncesi eski Türk hayatında dinî nitelik taşıyan ve ölen kişinin ruhunun dinlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen umumî matem ayinlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yuğ
Soru Açıklaması
20.
İslâm dünyasının pek çok coğrafyasında âdeta bir sembol olarak okunan segah makamındaki “tekbir”in bestekârı, yaygın görüşe göre aşağıdaki musikişinaslardan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bûhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.