İslam Sanatları Tarihi
Final 2015
1.
Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tuğla ve sivri kemer
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi mala ile yapılan işlere verilen addır?
Doğru Cevap: "C" Malakâri
Soru Açıklaması
3.
Hz. Ebu Bekir zamanında cem edilen Mushaf-ı Şerifin hattatı aşağıdaki isimlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zeyd b. Sabit
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki motiflerden hangisi dini eserlerde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" Hayvan
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Safevî döneminin bilinen ünlü minyatür sanatkârlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Şah I. Tahmasb
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ebrunun asıl adı olan ebrî’nin anlamıdır?
Doğru Cevap: "D" Bulutumsu
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi mıklebi alt kaba bağlayan kısımdır?
Doğru Cevap: "D" Sertâb
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yekpâresunun kullanıldığı yerdir?
Doğru Cevap: "A" Kenar Suyu
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi şemse kalıbı yapımında kullanılırdı?
Doğru Cevap: "C" Manda Köselesi
Soru Açıklaması
10.
Anadolu’da, çini mozaik bezemenin görüldüğü ilk önemli eserlerden biri olan İzzeddin Keykavus I. Türbesi’nin çini ustası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Marendli Ahmet
Soru Açıklaması
11.
Klasik tarz çini yapımında, şekillendirilen çini ilk etapta kaç derecede pişirilir?
Doğru Cevap: "D" 1200-1300 °C
Soru Açıklaması
12.
Anadolu Selçukluları döneminde çini süslemeciliğinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Konya
Soru Açıklaması
13.
Türk-İslam geleneğinde bazı sanatkârlar eserlerine aşağıdaki nedenlerin hangisinden dolayı imza koymaktan kaçınmışlardır?
Doğru Cevap: "E" Bazen tevazu gösterdikleri için, bazen de eserler kolektif yapıldığı için
Soru Açıklaması
14.
Türklerin ahşap sanatı ile ilişkilerini tarihin derinliklerine götüren arkeolojik kazı bulguları (Altay  kurganları 1865 / Pazırık 1947-49), aşağıdaki araştırmacılardan hangisi/hangilerine aittir?
Doğru Cevap: "C" Radloff ve Rudenko
Soru Açıklaması
15.
Üzerine işlenen bitkisel tezyinatın ortasında ma’kılî (hat) rozetlerin yer aldığı Konya Mevlȃnȃ Müzesinde sergilenen kapı kanatları hangi dönem ahşap işçiliğinin nadîde örnekleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "C" Beylikler
Soru Açıklaması
16.
Çorum, Birgi, Manisa ve Bursa Ulucamiileri minberleri ile Kastamonu Kasabaköy Camii kapı kanatları aşağıdaki ortak özelliklerden hangisi ile anılır?
Doğru Cevap: "D" Hangi ustalar tarafından yapıldığı üzerlerinde kayıtlıdır.
Soru Açıklaması
17.
Cami iç mimarisinin tamamlayıcı unsurları arasında yer alan kapı ve pencere kanatları, mahfil şebekeleri, minberler, vaaz kürsüleri, Kur’an mahfazası ve rahle gibi teberrükȃt eşyası genel anlamda Türk sanatının hangi örneklerini oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Ahşap
Soru Açıklaması
18.
Eskiden İstanbul’da sabah ezanının hangi makamlarda okunması bir gelenek haline gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sabâ, dilkeşhâverân
Soru Açıklaması
19.
“Bir milletin ahlâkî yönüyle nasıl idare edildiğini anlamak isterseniz, o milletin musikisini inceleyiniz.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Konfiçyus
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki mûsiki eserlerinden hangisi ünlü İslâm filozofu Fârâbî’ye aittir?
Doğru Cevap: "E" el-Mûsîka’l-kebîr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.