İslam Sanatları Tarihi
Final 2016
1.
İlk bağımsız Müslüman Türk devletini kuran Tolunoğulları’nın eserler verdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mısır
Soru Açıklaması
2.
Güzellik ve sanat konularını birlikte ele alan ilme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Estetik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe ortaya çıkan ve günlük hayatta en çok kullanılan yazıdır?
Doğru Cevap: "C" Rik‛a
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi külliyelerde misafir ağırlama yeridir?
Doğru Cevap: "C" Tabhane
Soru Açıklaması
5.
Münhaninin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hayvansal çıkışlı bir motiftir.
Soru Açıklaması
6.
Kanuni döneminde topoğrafik kent görünümlerinin resimlerini yapan ve kaleme aldığı tarihi konulu eserlerle tanınan nakkaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Matrakçı Nasuh
Soru Açıklaması
7.
Klasik Osmanlı tarzı çinilerin son dönemlerine ait en çok örneğinin bir arada bulunduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İstanbul Sultan Ahmed Camii
Soru Açıklaması
8.
XVIII. yüzyılın başlarında klasik tarz Osmanlı İznik çinileri ihtişamını yitirince, yeni çini atölyeleri Sultan III. Ahmed ve Damat İbrahim Paşa’nın gayretleriyle nerede kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" İstanbul Tekfur Sarayı’nda
Soru Açıklaması
9.
Anadolu Selçukluları Dönemi çinilerinde görülmeyip, 16.yy. Osmanlı çinilerinin en belirgin özelliği haline gelen renk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mercan kırmızısı
Soru Açıklaması
10.
Edirnekârî kap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ruganî
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi kitabın dağılmasını önleyen kısmıdır?
Doğru Cevap: "E" Şîrâze
Soru Açıklaması
12.
Hafif ebru, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Üzerine hat yazmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki musiki eserlerden hangisi Hızır bin Abdullah tarafından kaleme alınıp Sultan II.Murad’a ithaf edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kitâbü’l-Edvâr
Soru Açıklaması
14.
Nâyî Osman Dede’nin mi’râciyye’sinde yer alan Farsça yazılmış tek tevşihin sözleri kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Soru Açıklaması
15.
Anadolu Selçuklularının taşı âdeta Anadolu’ya has bir üslupla işleyerek heybet veren bir görünümde yapıya kazandırdıkları mimarî öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Taç kapılar
Soru Açıklaması
16.
Madenî eşya yapımında Osmanlı ustaları, aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurmuşlardır?
Doğru Cevap: "A" Dökme ve dövme
Soru Açıklaması
17.
Türk bestekârları tarafından Türk musikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Şuğul
Soru Açıklaması
18.
Süleyman Çelebi’nin mevlit manzumesinde rast makamıyla başlayan bahrin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Velâdet bahri
Soru Açıklaması
19.
Hatîb Zâkirî Hasan Efendi tarafından bestelenen “Cuma ve bayram salâsı”nın makamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bayâti
Soru Açıklaması
20.
Hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir alan olduğu kadar, meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve üzerindeki bilgilerle değerli ve önemli bir tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mezar taşları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.