İslam Sanatları Tarihi
Final 2017
1.
Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Edirne Üç Şerefeli Camii
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı kültüründe din ve ahlak eğitiminde sanatın gücünü en üst seviyede kullanan ve büyük sanatkârlar yetiştiren müessese aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tekke
Soru Açıklaması
3.
Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu camilerinde sıklıkla tercih edilen plan tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Enine gelişen mihrap önü kubbeli
Soru Açıklaması
4.
Yazma eser tezhibinde, temellük kitâbesinin bulunduğu sayfa bezemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zahriye
Soru Açıklaması
5.
Elyazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Minyatür
Soru Açıklaması
6.
Erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kûfi
Soru Açıklaması
7.
Mıklebi alt kaba bağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sertâb
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ebru yapımında kullanılan boyalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Akrilik boya
Soru Açıklaması
9.
Mimari yüzeylerde çini kullanımının görüldüğü ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kayrevan Sîdî Ukbe Camii
Soru Açıklaması
10.
Emevî mimârîsinde bezeme unsuru olarak kullanılan kaplama malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mozaik
Soru Açıklaması
11.
Türk-İslam mimarisinde kullanılan, pişmiş killi topraktan yapılmış levha halindeki sırlı duvar kaplama malzemelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Çini
Soru Açıklaması
12.
Anadolu’da renkli sır tekniğinde üretilmiş çinilerin görüldüğü ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bursa Yeşil Cami
Soru Açıklaması
13.
Ebru yapımında, teknenin içine konulacak suya kıvam vermek ve böylece serpilen boyaların çökmesini önlemek için kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kitre
Soru Açıklaması
14.
Osmanlılar döneminde madenî eşya yapımında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dökme ve dövme
Soru Açıklaması
15.
Hatîp Zâkirî Hasan Efendi tarafından bestelenen “Cenaze Salâsı”nın makamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hüseynî
Soru Açıklaması
16.
Mevlevî âyinlerinin başında, neyzenbaşının yapacağı post taksiminden önce na’than tarafından ayakta okunan “na’t-ı Mevlânâ” adlı eserin makamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rast
Soru Açıklaması
17.
Cami iç mimarisinin tamamlayıcı unsurları arasında yer alan kapı ve pencere kanatları, mahfil şebekeleri, minberler, vaaz kürsüleri, Kur’an mahfazası ve rahle gibi teberrükât eşyası genel anlamda Türk sanatının hangi örneklerini oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Ahşap
Soru Açıklaması
18.
Süleyman Çelebi’nin "Mevlid" manzumesinde hüzzam makamıyla başlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mi’râc bahri
Soru Açıklaması
19.
Mevlevîlik ve Bektaşilik dışındaki tarikatların hemen hepsinde, “kelime-i tevhid” zikrinden sonra “ism-i celâl” zikrine geçilmeden önce verilen arada bir veya iki zâkir tarafından okunan esere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Durak
Soru Açıklaması
20.
Ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişlerin tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmesi tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kündekârî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.