İslam Sanatları Tarihi
Final 2018
1.
Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Zanaatkâr
Soru Açıklaması
2.
Erken İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mescid-i Nebî
Soru Açıklaması
3.
Sultanlara ait belgelerin yazıldığı hat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tevkī’
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı eğitim ve öğretiminde hadis okutulan müessese aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dârülhadis
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi dini eserlerde kullanılan motiflerden bir değildir?
Doğru Cevap: "E" Hayvan
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Nakkaş Osman’ın baş usta olarak görev yaptığı eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mecmûa-i Menâzil
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ebru türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Fırça ebrusu
Soru Açıklaması
8.
"Müşebbek şemse" uygulamasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kap içine desenleri oyulmuş deri yapıştırmaktır.
Soru Açıklaması
9.
Alt kaba bağlı olarak pek çok kitap kabında görülen, kitapta ayraç vazifesini de üstlenen beşgen şekilli kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mıkleb
Soru Açıklaması
10.
Sır altı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelen çini tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Minâî (Heft-reng)
Soru Açıklaması
11.
Bizanslıların mimari tezyinatında kullandıkları küçük renkli taş, seramik veya cam parçalarından oluşan süsleme tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mozaik
Soru Açıklaması
12.
Çini veya seramik hamuru üzerine sürülen, pişince eriyerek hamurun üzerini kaplayan koruyucu şeffaf tabakaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sır
Soru Açıklaması
13.
Çinilerinde ilk kez hafif kabarık mercan kırmızısı rengin kullanıldığı İznik kâşîleriyle Türk çini sanatının zirvesine ulaşılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul Süleymaniye Camii
Soru Açıklaması
14.
Savatlama tekniğinin uygulandığı sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Maden sanatı
Soru Açıklaması
15.
Anadolu Selçuklu Dönemi halılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonları tercih edilir, desen olarak da daha çok geometrik şekiller egemendir.
Soru Açıklaması
16.
Meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri yanında üzerindeki bilgilerle tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mezar taşları
Soru Açıklaması
17.
Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kıyam ilâhileri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, Nâyî Osman Dede’nin bestelediği Mi`râciyye’nin bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hicaz hânesi
Soru Açıklaması
19.
Türk bestekârları tarafından Türk müsikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Şuğul
Soru Açıklaması
20.
Mevlevi âyini icrâ etmekle görevli topluluğa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mutrip
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.