İslam Sanatları Tarihi
Final 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim sisteminde tıp eğitimi vermiştir?
Doğru Cevap: "D" Dârüttıb
Soru Açıklaması
2.
Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" zanaatkâr
Soru Açıklaması
3.
Erken İslâm Mimarisi’nde ilk türbe yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kubbetü’s-suleybiyye
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi aklâm-ı sitte yazılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Müsennâ
Soru Açıklaması
5.
Nakkaşhane sorumlusuna ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" sernakkaş
Soru Açıklaması
6.
El yazması kitapların metinlerini açıklamak amacıyla yapılmış resimlere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" minyatür
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eyalet üslubu ile resimlendirilmiş eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Camiü’s-siyer
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Nakkaş Osman’ın baş usta olarak görev yaptığı eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Süleymannâme
Soru Açıklaması
9.
Edirnekârî kap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ruganî
Soru Açıklaması
10.
Ebru yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "B" Sabun
Soru Açıklaması
11.
Mıklebi alt kaba bağlayan kısıma ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" sertâb
Soru Açıklaması
12.
Çini veya seramik hamuru üzerine sürülen, pişince eriyerek hamurun üzerini kaplayan koruyucu şeffaf tabakaya ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden ahngisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" sır
Soru Açıklaması
13.
------- Türk çini sanatında renkli sır tekniğinin ilk kez uygulandığı yapıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Bursa Yeşil Cami
Soru Açıklaması
14.
Türk-İslam mimarisinde kullanılan, pişmiş killi topraktan yapılmış levha halindeki sırlı duvar kaplama malzemelerine ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" çini
Soru Açıklaması
15.
Bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle eser tamamlanır. Dolayısıyla iklim şartları ve zamanın getirdiği eskime ile bu parçalar kuruyup ufalsa da yerinden düşüp ayrılmaz.

Yukarıda özelliklerinden bahsedilen ahşap işleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kündekârî
Soru Açıklaması
16.
Anadolu Selçuklularının taşı âdeta Anadolu’ya has bir üslupla işleyerek heybet veren bir görünümde yapıya kazandırdıkları mimarî öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Taç kapılar
Soru Açıklaması
17.
Osmanlılar döneminde madenî eşya yapımında ------- tekniği kullanılırdı.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" dökme ve dövme
Soru Açıklaması
18.
Tekkede zikrin oturarak devamı sırasında okunan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kuûd ilâhileri
Soru Açıklaması
19.
Türk bestekârları tarafından Türk müsikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" şuğul
Soru Açıklaması
20.
Mevlevî âyinlerinin bölümlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Selâm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.