İslam Sanatları Tarihi
Final 2020
1.
Erken İslâm mimarisinin ilk türbesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sâmânoğulları Türbesi
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı mimari ekolünde, merkezinde cami olan birbirine bağlı yapılar topluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Külliye
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?
Doğru Cevap: "E" Müzik
Soru Açıklaması
4.
Sultanlara ait belgelerin yazıldığı hat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tevkī’
Soru Açıklaması
5.
Tezhip kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Altınlamak
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı döneminde minyatür sanatına özgün üslûbuyla katkıda bulunan, kaleme aldığı tarihî konulu eserleri, figürsüz manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren nakkaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Matrakçı Nasuh
Soru Açıklaması
7.
İslam dünyasında sistemli elyazması üretiminin başladığı dönem aşağıdakilerden
Doğru Cevap: "E" Abbâsî
Soru Açıklaması
8.
El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Minyatür
Soru Açıklaması
9.
Mıklebi alt kaba bağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sertâb
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ebru boyalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yağlıboya
Soru Açıklaması
11.
Seramik hamurunun üzerindeki parlak ve şeffaf cila tabakasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sır
Soru Açıklaması
12.
Türk-İslam mimarisinde kullanılan, pişmiş killi topraktan yapılmış levha halindeki sırlı duvar kaplama malzemelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Çini
Soru Açıklaması
13.
------- Türk çini sanatında renkli sır tekniğinin ilk kez uygulandığı yapıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Bursa Yeşil Cami
Soru Açıklaması
14.
Hafif ebru, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Üzerine hat yazmak
Soru Açıklaması
15.
Ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişlerin tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmesi tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kündekârî
Soru Açıklaması
16.
Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kıyam ilâhileri
Soru Açıklaması
17.
Hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir alan olduğu kadar, meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve üzerindeki bilgilerle değerli ve önemli bir tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mezar taşları
Soru Açıklaması
18.
Osmanlılar döneminde madenî eşya yapımında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dökme ve dövme
Soru Açıklaması
19.
Dört bölümden oluşan Mevlevî ayininin her bir bölümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Selâm
Soru Açıklaması
20.
Mevlevîlik ve Bektaşilik dışındaki tarikatların hemen hepsinde, “kelime-i tevhid” zikrinden sonra “ism-i celâl” zikrine geçilmeden önce verilen arada bir veya iki zâkir tarafından okunan esere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Durak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.