İslam Sanatları Tarihi
Vize 2013
1.
Çoğu, Emeviler döneminde inşa edilen ilk camiler hangi tiptedir?
Doğru Cevap: "C" Ordugâh camiler
Soru Açıklaması
2.
Türk-İslâm minyatür üslubunu ilk kez aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "D" Selçuklular
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Edirne Üç Şerefeli Camisi
Soru Açıklaması
4.
Hz. Muhammed’in Medine halkına okumayazma öğretmekle görevlendirdiği sahâbî kimdir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah b. Saîd
Soru Açıklaması
5.
Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Zanaatkâr
Soru Açıklaması
6.
Allah’ın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Davud
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı mimarisinde şehir külliyelerinin dışındakilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Menzil külliyesi
Soru Açıklaması
8.
Şam Emeviyye Camii’nin inşası hangi Emevi hükümdarı döneminde tamamlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Halife I. Velîd
Soru Açıklaması
9.
İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hattat
Soru Açıklaması
10.
Her devirde sevilerek kullanılan motif türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hatâyî
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Enderun mektebi
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı mimari ekolü içinde merkezinde cami olan kuruluşa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Külliye
Soru Açıklaması
13.
Destesenk nedir?
Doğru Cevap: "E" Cisimli boyaları sulu ortamda ezmek için kullanılan bir taştır.
Soru Açıklaması
14.
İslâm yazılarında ilk büyük ıslahatı yaparak dört çeşit yazıyı ortaya koyan hattat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kutbe el-Muharrir
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârları destekleyen ve onları himaye edenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" I. Bayezid
Soru Açıklaması
16.
Kırlarda, yollarda, üstü ve yanları açık olan namaz kılma yerlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Namazgâh
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki motiflerden hangisi yarı üsluplaştırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Karanfil
Soru Açıklaması
18.
İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahre’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "C" Kudüs
Soru Açıklaması
19.
Batılı araştırmacılara göre, İslâm yazılarının oluşum sürecinde Cahiliye devri Arap yazısı, aşağıdaki yazı sistemlerinin hangisinin devamıdır?
Doğru Cevap: "C" Nabatî
Soru Açıklaması
20.
El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Minyatür
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.