İslam Sanatları Tarihi
Vize 2015
1.
Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şiir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?
Doğru Cevap: "D" Müzik
Soru Açıklaması
3.
Erken İslâm Mimarisi’nde ilk türbe yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kubbetü’s-suleybiyye
Soru Açıklaması
4.
Erken İslâm Mimarisi’nde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mescid-i Nebî
Soru Açıklaması
5.
İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kurtuba Camii
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Kubbetü’ssahre’nin yapımında temel olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Miraç
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi XIX.yy.dan sonra Hassa Mimarlar Ocağına isim olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Mimarbaşılık ve Şehreminlik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “çini” teriminin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "E" Kârşi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinde yapılan krokilere verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Kârnâme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin klasik dönemi özelliklerinin belirleyicisidir?
Doğru Cevap: "C" Sadelik
Soru Açıklaması
11.
Hz. Osman zamanında çoğaltılan mushafların hattı, aşağıdaki hat gruplarından hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mekki, medeni
Soru Açıklaması
12.
İslam’ın doğuşunda kullanılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yuvarlak(meşk)-Geometrik, köşeli (cezm)
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde güzel yazı yazma sanatı anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Hüsn-i Hat
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Nakkaşhane sorumlusuna verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Sernakkaş
Soru Açıklaması
15.
Ehl-i Hiref’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Saray Sanatkârları Topluluğu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Nakkaşhane’de yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Kumaş boyamak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârlarını desteklememiştir?
Doğru Cevap: "A" Ahmed Musa
Soru Açıklaması
18.
El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Minyatür
Soru Açıklaması
19.
İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin hangi dönemde başladığı bilinir?
Doğru Cevap: "E" Abbâsî
Soru Açıklaması
20.
`Varka ve Gülşah` adlı mesnevide yer alan minyatürler hangi dönemde hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Anadolu Selçuklu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.