İslam Sanatları Tarihi
Vize 2016
1.
Şam Emeviyye Camii’nin inşası hangi Emevi hükümdarı döneminde tamamlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Halife I. Velîd
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?
Doğru Cevap: "D" Müzik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe en üst seviyede sanat eğitimi veren resmi kurumdur?
Doğru Cevap: "B" Enderun Mektebi
Soru Açıklaması
4.
İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahre’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kudüs
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde gelen etken ve kaynaktır?
Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
6.
Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tuğla ve sivri kemer
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı çarşılarında kıymetli eşyaların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bedesten
Soru Açıklaması
8.
İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hattat
Soru Açıklaması
9.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde hattın güneşi olarak tanınan ünlü hattat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahmet Şemseddin Karahisari
Soru Açıklaması
10.
Yakup Şah b. Sultan Şah, aşağıdaki eserlerden hangisinin mimarıdır?
Doğru Cevap: "A" İstanbul II. Bayezid Camisi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimari tarihi içinde Bursa ve Edirne dönemidir?
Doğru Cevap: "A" 1299-1447
Soru Açıklaması
12.
İmad ta’lik üslubunun İstanbul’da tanınması ve yayılmasında öncülük eden hattat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Derviş Abdi-i Mevlevi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi “çini” teriminin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "C" Kâşi
Soru Açıklaması
14.
İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müsenna
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi durak çeşitlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Pençhâne
Soru Açıklaması
16.
Tezhip sanatında, temellük kitâbesi hangi sayfa bezemesinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Zahriye
Soru Açıklaması
17.
Sünnet düğünü şenliklerinin anlatıldığı surnâme türündeki resimli yazmalar, Osmanlı döneminde ilk kez hangi padişah devrinde hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" III. Murad
Soru Açıklaması
18.
Sultan III. Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü şenliklerini konu alan ‘Surnâme-i Vehbî` adlı eserin minyatürlerini yapan nakkaş kimdir?
Doğru Cevap: "C" Levni
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi savaşları konu alan gazavatnâme türünde hazırlanmış minyatürlü eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kıyâfetü’l-insâniye fî Şemâilü’l-Osmâniye
Soru Açıklaması
20.
Timur devri tezhibinin ikinci altın çağı, aşağıdaki hükümdarların hangisinin zamanındadır?
Doğru Cevap: "E" Hüseyin Baykara
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.