İslam Sanatları Tarihi
Vize 2017
1.
Osmanlı kültüründe tasavvuf ahlâkı ile beraber sanat eğitimi yapan dini kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tekkeler
Soru Açıklaması
2.
Büyük Selçuklu devrinde başladığı kabul edilen medrese mimarisinin, Anadolu’daki en erken açık avlulu örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mardin Hatuniye Medresesi
Soru Açıklaması
3.
Allah’ın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Davud
Soru Açıklaması
4.
Güzel sanat ve sanatın mahiyetinden ve muhtelif sanatkârların tekniğinden bahseden ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Estetik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu türbe mimarisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Sultan Sencer Türbesi
Soru Açıklaması
6.
Türkiye Selçukluları döneminin Ulu Camileri arasında, Büyük Selçuklu Mimarisi’nin malzeme ve plan etkilerinin görüldüğü en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Malatya Ulu Camii
Soru Açıklaması
7.
Mihrap önünde kubbeli cami planıyla merkezi planlı camii formunun ilk örnekleri olan Karahanlı Devri eserleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hazar Camii – Talhatan Baba Camii
Soru Açıklaması
8.
İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müsenna
Soru Açıklaması
9.
İstanbul Sultanahmet Câmisinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sedefkâr Mehmet Ağa
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı mimarisinde misâfirhânelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tabhâne
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı talik ekolünün kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yesarizade Mustafa İzzet
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Talik (nesta’lik)
Soru Açıklaması
13.
İstanbul Süleymaniye ve Edirne Selimiye camilerinin celi sülüs kitabe yazılarının hattatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hasan Çelebi
Soru Açıklaması
14.
Üstü açık, daha çok bir çeşme başında, yolcuların gelip geçerken namaz kılmaları için ayrılan yüksekçe bir yer olan ibadethane aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Namazgâh
Soru Açıklaması
15.
İslam dünyasında sistemli elyazması üretiminin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Abbâsî
Soru Açıklaması
16.
Klasik Osmanlı minyatür üslubunun çözülüşü aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" II. Osman
Soru Açıklaması
17.
Bahçe çiçekleriyle hazırlanan üslûp aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kara Memi Üslûbu
Soru Açıklaması
18.
Topkapı Sarayı Müzesi Sünnet Odası'nın dış cephesinde kullanılan çinilerin üslûbu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sazyolu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Nakkaş Osman ve ekibi tarafından hazırlanmış minyatürlü bir yazma değildir?
Doğru Cevap: "C" Siyer-i Nebi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yarı üslûplaştırılmış motiflerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Penç
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.