İslam Sanatları Tarihi
Vize 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?
Doğru Cevap: "B" Müzik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde gelen etken ve kaynaktır?
Doğru Cevap: "E" Din
Soru Açıklaması
3.
Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Artist
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı kültüründe en üst seviyede sanat eğitimi veren resmi kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Enderun Mektebi
Soru Açıklaması
5.
Erken İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mescid-i Nebî
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların Türk-İslam mimarisine kazandırdığı nitelikleri bünyesinde toplayan İran'ın en önemli camilerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Zevvare Cuma Cami
Soru Açıklaması
7.
İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahra’nın bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kudüs
Soru Açıklaması
8.
İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kurtuba Camii
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Edirne Üç Şerefeli Camii
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" mimar kârnâmesi
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı mimari ekolünde, merkezinde cami olan birbirine bağlı yapılar topluluğuna ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" külliye
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı çarşılarında kıymetli eşyaların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bedesten
Soru Açıklaması
13.
İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra -------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" hattat
Soru Açıklaması
14.
Erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kûfi
Soru Açıklaması
15.
------- hat sanatında sultanlara ait belgelerin yazıldığı hat çeşidine verilen addır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Tevkī’
Soru Açıklaması
16.
Hz. Muhammed’in (s.a.s) Medine halkına okuma yazma öğretmekle görevlendirdiği sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Saîd
Soru Açıklaması
17.
I. Hacı Ali et-Tebrizi
II. Saz Yolu
III. Baba Nakkaş
IV. Ali Üsküdari

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devri saray üsluplarındandır?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
18.
Tezhip kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Altınlamak
Soru Açıklaması
19.
I. Durak
II. Aşere
III. Hizib
IV. Secde
V. Hamse

Yukarıdakilerden hangileri mushaf güllerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
20.
Bir çiçeğin kuş bakışı görüntüsünün üslûplaştırılarak çizilmesiyle ortaya çıkan motif aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Penç
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.