İslam Sanatları Tarihi
Vize 2020
1.
Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Edebiyat
Soru Açıklaması
2.
Şiir aşağıdaki sanat gruplarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Fonetik sanatlar
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı kültüründe tasavvuf ahlâkı ile beraber sanat eğitimi yapan dini kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tekkeler
Soru Açıklaması
4.
------- güzel sanat ve sanatın mahiyetinden ve muhtelif sanatkârların tekniğinden bahseden ilimdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Estetik
Soru Açıklaması
5.
Erken İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mescid-i Nebî
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu türbe mimarisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Sultan Sencer Türbesi
Soru Açıklaması
7.
İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kurtuba Camii
Soru Açıklaması
8.
Türk-İslâm mimarisinin Asya’daki ilk merkezi planlı cami denemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hazar Camii
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarlık teşkilâtında bulunan en yüksek makamdır?
Doğru Cevap: "D" Sermimaran-ı Hâssa
Soru Açıklaması
10.
İstanbul Sultanahmet Câmi'nin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sedefkâr Mehmet Ağa
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı şehir külliyelerinin merkezinde bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Câmi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi külliyelerdeki misafir ağırlamaya ayrılmıştır ?
Doğru Cevap: "C" Tabhane
Soru Açıklaması
13.
İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hattat
Soru Açıklaması
14.
Erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kûfi
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı kültüründe ortaya çıkan ve günlük hayatta en çok kullanılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rik‛a
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi aklâm-ı sitte yazılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Müselsel
Soru Açıklaması
17.
Tezhip sanatının ana malzemesi nedir?
Doğru Cevap: "E" Altın
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tezhip sanatının kullanıldığı alanlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Hüsn-i hat levhaları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi durak çeşitlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Pençhâne
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bitki kaynaklı motiflerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Rumi motifi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.