İslam Sanatları Tarihi
2019 Yaz Okulu
1.
Erken İslâm Mimarisi’nde ilk türbe yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kubbetü’s-suleybiyye
Soru Açıklaması
2.
Türk-İslâm mimarisinin Asya’daki ilk merkezi planlı cami denemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hazar Camii
Soru Açıklaması
3.
Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Zanaatkâr
Soru Açıklaması
4.
Sanatın mahiyeti sınıflandırılması ve sanat eserlerindeki güzelliği konu alan, ilmi metotlarla inceleyen ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Estetik
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı hat ekolünün kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şeyh Hamdullah
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı mimarlarının yaptığı plan ve krokilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mimar kârnâmesi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı mimari ekolünde, merkezinde cami olan birbirine bağlı yapılar topluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Külliye
Soru Açıklaması
8.
İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hattat
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yarı üsluplaştırılmış motiflerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Karanfil
Soru Açıklaması
10.
Kılkalem kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fırça
Soru Açıklaması
11.
Elyazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Minyatür
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı serdarlarının fetihlerini konu alan minyatürlü el yazmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gazvatnâme
Soru Açıklaması
13.
Alt kaba bağlı olarak pek çok kitap kabında görülen beşgen şekilli kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mıkleb
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ebru boyalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yağlıboya
Soru Açıklaması
15.
Seramik hamurunun üzerindeki parlak ve şeffaf cila tabakasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sır
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi çini sanatında kullanılan malzemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mühre
Soru Açıklaması
17.
Ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişlerin tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmesi tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kündekârî
Soru Açıklaması
18.
Mûsiki teorisi üzerine çalışan ilk İslâm filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ya‘kūb b. İshak Kindî
Soru Açıklaması
19.
Anadolu Selçuklu mimarisinde kullanılan ana malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Taş
Soru Açıklaması
20.
İslâmiyet öncesi eski Türk hayatında dinî nitelik taşıyan ve ölen kişinin ruhunun dinlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen umumî matem ayinlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yuğ
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.