Tefsir
2013 - Final Soruları
1.
Hz. Peygamber, En'âm suresinin 82. ayetindeki İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar... zulüm kavramını aşağıdakilerin hangisiyle açıklamıştır?
Doğru Cevap: "D" Şirk
Soru Açıklaması
2.
Allah-insan ilişkisinin sürekli canlı tutulduğu ibadet çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Namaz
Soru Açıklaması
3.
Nuh kavminin helaki aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Suda boğulma ile helak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh (as)'un kavmine söylediği sözler arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "D" Yeryüzünün yaratılışı iki gündedir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi cehennemle ilgili kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Illiyyîn
Soru Açıklaması
6.
Göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanın hizmetine sunulmasını, aşağıdaki
kavramlardan hangisi karşılamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Teshîr
Soru Açıklaması
7.
Haşr suresi 7. ayeti bağlamında Halife Hz. Ömer, kendi döneminde fethedilen Irak'taki Sevâd arazilerini mücahitlere paylaştırmak yerine, eski sahiplerine zimmetleyerek neyi hedeflemiştir?
Doğru Cevap: "B" Hem toprağın işlenmesini sağlayıp gelirinden pay almayı, hem de toprak ağaları oluşmasını önlemiş olmayı
Soru Açıklaması
8.
Haşr suresinin son üç ayetinde Allah'ın zikredilmeyen isimleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Basîr-Alîm
Soru Açıklaması
9.
Hucurât suresinin ana konuları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Temel ahlaki değerler ve davranışlar
Soru Açıklaması
10.
Allah'ın ve rasülünün önüne geçmeyin ifadesinde hangi sanat vardır?
Doğru Cevap: "A" Mecaz
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Salah kelimesinin sözlük anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir işi acele yapmak
Soru Açıklaması
12.
Odak Kelime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kavram kargaşası yaratır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi için Kur'an'da geçen Salih kavramı kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Cinler
Soru Açıklaması
14.
Etimoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kelimelerin derin anlamının incelenmesidir.
Soru Açıklaması
15.
Lügatte bildirmek manasında olan, bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan
şeydir tanımı, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Tarif
Soru Açıklaması
16.
Kavlün marufün ifadesinin zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Münkeren Mine'l-kavl
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi fitne kelimesinin dilimizdeki kullanımları arasında
yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Fasık
Soru Açıklaması
18.
Mal ve evlatların oldukça önemli bir sınav vesilesi olduğu aşağıdaki ayetlerden hangisinde anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Enfâl, 8/28
Soru Açıklaması
19.
Sevgi kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sevgi ile aşk aynı anlamdadır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'da geçen 'Sevgi' kavramlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Alâka
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.