Tefsir
2014 - Büt Soruları
1.
''Muhsin'' kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Allah'a kulluk görevini içtenlikle yerine getiren
Soru Açıklaması
2.
Allah-insan ilişkisinin sürekli canlı tutulduğu ibadet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Namaz
Soru Açıklaması
3.
Nuh kavminin helaki aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Suda boğulma ile helak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde davetçi muhaliflerin aile içinden de olabileceği gerçeği anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tahrim (66/10) ve Hud (11/25-49)
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Mülk suresinin 8. ayetinde bahsedilen Peygamberin uyarıcı/korkutucu özelliğindeki nezir kavramı ile aynı anlamdadır?
Doğru Cevap: "C" Münzir
Soru Açıklaması
6.
Mülk suresinin ilk üç ayetinde Yüce Yaratıcının hangi özelliğinden bahsedilmemektedir?
Doğru Cevap: "C" Peygamber göndermesinden
Soru Açıklaması
7.
Ehl-i kitaptan olan Nadiroğulları, Haşr suresinde niçin ''inkarcılar'' olarak nitelendirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber'e ihanet ederek ona karşı çıktıkları için
Soru Açıklaması
8.
Haşr suresi 7.ayeti bağlamında Halife Hz.Ömer, kendi döneminde fethedilen Irak'taki Sevad arazilerini mücahitlere paylaştırmak yerine, eski sahiplerine zimmetleyerek neyi hedeflemişti?
Doğru Cevap: "B" Hem toprağın işlenmesini sağlayıp gelirinden pay almayı, hem de toprak ağaları oluşmasını önlemiş olmayı
Soru Açıklaması
9.
Hucurat suresinin ana konuları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Temel ahlaki değerler ve davranışlar
Soru Açıklaması
10.
Hucurat suresiyle ilgili birçok nüzul sebebinin bulunmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Surenin medeni olması ve son dönemde inmesi
Soru Açıklaması
11.
İman kavramının anlamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kişiyi korku ile birlikte emin kılması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi için Kur'an'da geçen Salih kavramı kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Cinler
Soru Açıklaması
13.
Abdullah Draz'a göre aşağıdakilerden hangisi ''takva ''yı en iyi şekilde tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Takva, sevgi ve korkudan kaynaklanan bir hürmet duygusudur.
Soru Açıklaması
14.
Etimoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kelimelerin derin anlamının incelenmesidir.
Soru Açıklaması
15.
''Kavlün marufün'' ifadesinin zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Münkeren Mine'l-kavi
Soru Açıklaması
16.
Lügatte bildirmek manasında olan, ''bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan şeydir'' tanımı, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Taif
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi fitne kelimesinin dilimizdeki kullanımları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Fasık
Soru Açıklaması
18.
Mal ve evlatların oldukça önemli bir sınav vesilesi olduğu aşağıdaki ayetlerden hangisinde anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Enfâl, 8/28
Soru Açıklaması
19.
''Sevgi'' kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sevgi ile aşk aynı anlamdadır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ''Hubb'' kelimesinin Kur'an Siyakındaki anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Tercih etmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.