Tefsir
2014 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresi üçüncü ayetindeki “ihsan” kavramının anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın dinine yardım etmek
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki konulardan hangisi Nûh sûresinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" İnsanın yaratılışı
Soru Açıklaması
3.
Mülk suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah'ın varlığı, bilgisi ve gücü
Soru Açıklaması
4.
Muhacirlerin terk etmek zorunda bırakıldıkları hususlar aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yurtlarını ve mallarını
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi güçlü birinin himayesine girip korunmak
anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Takvâ
Soru Açıklaması
6.
İmanın terim anlamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İman, insan ruhunun derinliğini ifade eder.
Soru Açıklaması
7.
Kur’an’da geçen salih ve muslih kavramları arasındaki fark aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Salih, salih amel işleyendir, muslih ise hem salih ameli yapan hem de yaptırandır.
Soru Açıklaması
8.
İmân kavramı Kur’an’da kaç çeşit kalıpta yer alır?
Doğru Cevap: "C" 883
Soru Açıklaması
9.
Müfessir Âlûsî’ye göre “Rahbet” ile “Takva” arasındaki en önemli fark
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" “Rahbet” tüm insanlara ait bir korku türü iken, “Takvâ” ilim ehlinin korkusudur.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi, Takvâ’nın Kur’ân’da geçen anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşfak
Soru Açıklaması
11.
Fazlur Rahman’a göre “takvâ”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bir kimsenin kendisini, davranışlarının zararlı veya kötü sonuçlarından koruması
Soru Açıklaması
12.
Maruf kelimesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Komşular arasındaki ilişkilerle
Soru Açıklaması
13.
Bazı insanlara herhangi bir konuyla ilgili olarak müracaat edilmesi, onların görüş beyan etmesi veya onlarla fikir alış-verişinde bulunulması aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "A" İstişare
Soru Açıklaması
14.
Dinen ve aklen iyi ve güzel olan, yerine getirildiğinde ferdin ve toplumun refahını sağlayan, ayrıca bütün insanların hayrına olacak hususları, onların faydaları doğrultusunda uygulayarak, dünya ve ahiret saadetini kazandıracak tüm faaliyetler ve aksi davranışlar. Verilen tanım aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Maruf
Soru Açıklaması
15.
F-t-n kök ve türevleri, Kur’an’da kaç ayette yer alır?
Doğru Cevap: "A" 58
Soru Açıklaması
16.
“Fitne kalmayıncaya ve din (kulluk) de yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.” Verilen ayetteki fitnenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Baskı, zulüm
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi F-t-n kökünün Arap dilindeki anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Döndürmek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerin hangisi Semantik Analizin temel ilkeleriyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Müteşabih âyetleri bilmek
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda verilen kavramlardan hangisi Kur’an’daki “Hubb” kelimesinin Semantik Alanında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Şevk
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda zikredilenlerden hangisi Kur’an’da “Allah’ın Sevmediği Fiiller ”den
biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tövbe etmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.