Tefsir
2015 - Final Soruları
1.
Lokman suresinin 6. ayetindeki “lehve’lhadis” deyiminin dilimize çevrilmiş
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Asılsız hikâye
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh suresi çerçevesinde Nûh (as)’un kavmine söylediği hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" “Bana itaat edin”
Soru Açıklaması
3.

  • وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطاًۙ

  • لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً۟


Yukarıdaki ayetin doğru meali hangisidir?
Doğru Cevap: "C" “Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz.”
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi “Latîf” isminin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Affedici olmak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da az sayıda insanı kapsayan “grup” anlamına
gelir?
Doğru Cevap: "A" Tâife
Soru Açıklaması
6.
Kur’ân’da önemli ahlâkî kavramlardan biri olan “îsâr”ın anlamı nedir?
Doğru Cevap: "B" Kendi ihtiyacı olduğu halde, başkasını kendisine tercih etmek
Soru Açıklaması
7.
sulh, silm, musalaha, salih amel, fesat, talh, ıslah Verilen kavramlardan hangi ikisi doğrudan barış anlamını içermektedir?
Doğru Cevap: "B" sulh / silm
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân’a göre, inanmak makul bir tutum içinde olmaktır. İnsan çaresiz kaldığı, korkuya kapıldığı, aldandığı veya yarar umduğu için değil, makul olduğu için Allah'a inanmaktadır. Verilen insan ve inançla ilgili ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İnsanın inanma ihtiyacı içinde hissetmesi farkında oluşun imanın ta kendisidir.
Soru Açıklaması
9.
Kur’ân-ı Kerîm’de insanın varlıklar içerisinde en güzel bir biçimde yaratıldığı “Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık” (Tin 95/4) ifadesiyle, ilk akla gelen husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsanın fiziki bir varlık oluşu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân bütünlüğünde “Muttakî” anlamına
gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Zâhid mü’min
Soru Açıklaması
11.
Kur’ân siyakına göre, aşağıdakilerden hangisi “Takvâ” kelimesinin anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Tahzîr
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ilimlerinde öncelikle öğrenilmesi gereken
ilimdir?
Doğru Cevap: "E" Kelime bilgisi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi dehâ, zeki anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Nekrâ
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki değerlerden hangisi Kur’ân’ın öngördüğü açıklamayla doğrudan
bağdaşmaz ve gerçekleşme imkânı bulamaz?
Doğru Cevap: "A" Rekabet
Soru Açıklaması
15.
“Fitne adam öldürmekten daha beterdir” mealindeki ayette fitne hangi
anlamdadır?
Doğru Cevap: "B" Zulüm
Soru Açıklaması
16.
Fitne ve türevleri Kur'ân'da en az hangi anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Delilik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “F-t-n” kökünün anlamları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Birini ayartmak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, “Ha-Be-Be” kökünün kök anlamına uygun değildir?
Doğru Cevap: "A" Engel olmak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “sevgi” kavramıyla dolaylı olarak ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Rahmet
Soru Açıklaması
20.
Kur’ân siyakına göre, aşağıdakilerden hangisi “Hubb” kelimesinin anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Tohum
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.