Tefsir
2016 - Büt Soruları
1.
Allah-insan ilişkisinin sürekli canlı tutulduğu ibadet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Namaz
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresi 6. ayetinde geçen ve insanlara asılsız hikayeler anlatanların amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "E" Dosdoğru yolu alay konusu yapmak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ilah isimlerden hangisi  Nûh sûresinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "B" Vedd
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki hususlardan hangisi  Nûh (as)'un kavmine söylediği sözler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin!
Soru Açıklaması
5.
Mülk suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın varlığı, bilgisi ve gücü
Soru Açıklaması
6.
''Allah'ın eli'' kavramını müşebbihe ve mücessime mezheplerinin olduğu gibi yorumlamasına karşılık, Ehl-i sünnet mezhebi hangi anlamda yorumlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Allah'ın gücü
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da az sayıda insanı kapsayan ''grup'' anlamına gelir?
Doğru Cevap: "E" Taife
Soru Açıklaması
8.
''Allah'ı unutmak'' ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde en doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Allah'a karşı kulluk borcunu umursamamak
Soru Açıklaması
9.
Hucurât suresinin ilk ayetlerinin nüzulüne sebep olan tartışma, hangi
sahabeler arasında yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer
Soru Açıklaması
10.
''Allah'ın ve rasülünün önüne geçmeyin'' ifadesinde hangi sanat vardır?
Doğru Cevap: "C" Mecaz
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ''İman'' kelimesinin zıt anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "B" İnkar
Soru Açıklaması
12.
Verilen kavramlardan hangi ikisi doğrudan barış anlamını içermektedir?
Doğru Cevap: "A" sulh /silm
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimlerinde öncelikle öğrenilmesi gereken ilimdir?
Doğru Cevap: "A" Kelime bilgisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur'an bütünlüğünde ''Muttaki'' anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Zahid mü’min
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi deha, zeki anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Nekra
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki değerlerden hangisi Kur'an'ın öngördüğü açıklamayla doğrudan bağdaşmaz ve gerçekleşme imkanı bulamaz?
Doğru Cevap: "B" Rekabet
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi F-t-n kökünün anlamları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Birini ayartmak
Soru Açıklaması
18.
''Fitne adam öldürmekten daha beterdir'' mealindeki ayette fitne hangi anlamdadır?
Doğru Cevap: "B" Zulüm
Soru Açıklaması
19.
Kur'an siyakına göre, aşağıdakilerden hangisi ''Hubb'' kelimesinin anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Tohum
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, ''Ha-Be-Be'' kökünün kök anlamına uygun değildir?
Doğru Cevap: "E" Engel olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.