Tefsir
2016 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Nuh kavminin ilahları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Nesr
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresinin 10. ayetinde geçen “zevç”
kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gök cismi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki konulardan hangisi Nûh suresinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Gizli davet
Soru Açıklaması
4.
Göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanın hizmetine sunulmasını, aşağıdaki
kavramlardan hangisi karşılamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Teshîr
Soru Açıklaması
5.
Allah'ın isimlerinden olan Müheyminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacını karşılayan
Soru Açıklaması
6.
Allah'ın ve rasülünün önüne geçmeyin ifadesinde hangi sanat vardır?
Doğru Cevap: "E" Mecaz
Soru Açıklaması
7.
Kur’ân’da insanları ilgilendiren en önemli iki kavram aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" iman - salih amel
Soru Açıklaması
8.
İman ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi insanın farklı bir yönüne işaret eder?
Doğru Cevap: "B" iman, insanın kendi derinliğine dalarak Allah’a doğru yükselmesidir.
Soru Açıklaması
9.
Kur’ân'ı Kerim'de maddî yönüyle su ve toprak olan insan; yapısıyla, doğasıyla, içeriğiyle ve edasıyla özetle kendine özgü yaşam kuralları olan bir başka varlık olarak anlatıldığına göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "E" İnsanın kendini tanımaması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi mü’minlerin hissettikleri korku türüdür?
Doğru Cevap: "B" Havf
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân bütünlüğünde “Muttakî”nin en temel
özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Allâh’a karşı gelmeyen
Soru Açıklaması
12.
Fîrûzâbâdî’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “Takvâ”nın anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Allâh’a karşı haşyet duymak
Soru Açıklaması
13.

َوَصَاحِبْهُمَا فِدُّنْيَا مَعْرُوفَا...'' dünyada onlara karşı maruf üzere ol...'' ayetinde iyilik yapılması kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Anne-baba
Soru Açıklaması
14.
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini vareden ve ikisinden
de pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize (karşı sorumluluklarınızı yerine getirerek) hürmetsizlikten sakının”. (Nisa 4/1) Verilen ayette en çok hangi gerçeğe dikkat çekilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İnsan soyunun kaynağındaki birlikteliğine
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “lafzın bir manaya delaletinin açık olması” anlamına
gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Tarif-i lafz
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'da fitne kavramının anlamını karşılayan
kelimelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" iğva
Soru Açıklaması
17.
Al-i İmrân suresi 7. ayette geçen fitne hangi anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Saptırmak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân siyakında “sevgi” anlamında geçmez?
Doğru Cevap: "C" Şevk
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân’da “Hubb” kelimesinin semantik alanında yer
alır?
Doğru Cevap: "A" Hullet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.