Tefsir
2016 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresinin 10 . ayetinde geçen “zevç”
kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gök cismi
Soru Açıklaması
2.
Elif-Lâm-Mim harfleri için “hurûf-ı mukattaa” denmesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "E" Ayrı ayrı okunmaları
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresi 6. ayetinde geçen ve insanlara asılsız
hikâyeler anlatanların amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "B" Dosdoğru yolu alay konusu yapmak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki hususlardan hangisi Nûh (as)'un kavmine söylediği sözler arasında
yer alır?
Doğru Cevap: "E" Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin!
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bir sabır abidesi olan Nûh (as)'un kavmine beddua ettiği hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Yeryüzünde onların soyundan bir ferdin bırakılmaması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde davetçi muhaliflerinin aile içinden de olabileceği gerçeği anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tahrîm (66/10) ve Hûd (11/25-49)
Soru Açıklaması
7.
Mülk suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın varlığı, bilgisi ve gücü
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mülk suresinin 8. ayetinde bahsedilen Peygamberin
uyarıcı/korkutucu özelliğindeki nezîr kavramı ile aynı anlamdadır?
Doğru Cevap: "D" Münzir
Soru Açıklaması
9.
Mülk suresinin ilk üç ayetinde Yüce Yaratıcının hangi özelliğinden bahsedilmemektedir?
Doğru Cevap: "A" Peygamber göndermesinden
Soru Açıklaması
10.
Haşr suresi 7 . ayeti bağlamında Halife Hz. Ömer, kendi döneminde fethedilen Irak'taki Sevâd arazilerini mücahitlere paylaştırmak yerine, eski sahiplerine zimmetleyerek neyi hedeflemiştir?
Doğru Cevap: "A" Hem toprağın işlenmesini sağlayıp gelirinden pay almayı, hem de araziler üzerinde tekel oluşmasını önlemiş olmayı
Soru Açıklaması
11.
Haşr suresindeki bilgilere göre sürgünü hak eden Nadîroğulları yurtlarını hangi yönlerden mahvetmişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Vatandaşlık hakları-topraklarındaki mülkiyet hakları
Soru Açıklaması
12.
Ehl-i kitaptan olan Nadîroğulları, Haşr suresinde niçin inkârcılar olarak
nitelendirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber'e ihanet ederek ona karşı çıktıkları için
Soru Açıklaması
13.
Allah'ın ve rasülünün önüne geçmeyin ifadesinde hangi sanat vardır?
Doğru Cevap: "B" Mecaz
Soru Açıklaması
14.
Hucurât suresinin ana konuları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Temel ahlaki değerler ve davranışlar
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hucurât suresinin ana kavramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Cihad
Soru Açıklaması
16.
Hucurât suresiyle ilgili birçok nüzul sebebinin bulunmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Surenin medeni olması ve son dönemde inmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi iman kelimesinin sözlük anlamları arasında ver
almaz?
Doğru Cevap: "D" itiraf etmek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi için Kur’ân’da geçen Salih kavramı kullanılmaz?
Doğru Cevap: "C" Cinler
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İman kelimesinin zıt anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "E" inkar
Soru Açıklaması
20.
İman kavramının anlamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi korku ile birlikte emin kılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.