Tefsir
2017 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Yüce Yaratıcı'nın, Mülk Sûresi'nin ilk üç ayetinde
bahsedilen özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Peygamber göndermesi
Soru Açıklaması
2.
Elif-Lâm-Mim harfleri için “hurûf-ı mukattaa” denmesinin sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ayrı ayrı okunmaları
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 'iman' kelimesinin sözlük anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" itiraf etmek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 'İman' kelimesinin zıt anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "C" inkar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh suresinde yer alan konulardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Gizli davet
Soru Açıklaması
6.
Allah'ın isimlerinden olan 'Müheymin'in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacını karşılayan
Soru Açıklaması
7.
Hucurât suresinin 4.ayetinde geçen ve adını bu kelimeden alan “el-Hucurât”
kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Odalar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi müfessirin Kur’ân tefsirinde ihtiyaç duyduğu ilimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ayetleri düşünerek okumak
Soru Açıklaması
9.
Bazı insanlara herhangi bir konuyla ilgili olarak müracaat edilmesi, onların görüş beyan etmesi veya onlarla fikir alış-verişinde bulunulması aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "D" istişare
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi, 'takvâ'nın Kur’ân’da geçen anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" işfak
Soru Açıklaması
11.
'Dinen ve aklen iyi ve güzel olan, yerine getirildiğinde ferdin ve toplumun refahını sağlayan, ayrıca bütün insanların hayrına olacak hususları, onların faydaları doğrultusunda uygulayarak, dünya ve ahiret saadetini kazandıracak tüm faaliyetler' olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Maruf
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi maruf kavramının ilişkili olduğu alanlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Komşuluk
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân bütünlüğünde “Muttakî”nin en temel
özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Allah’a karşı gelmeyen
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'da fitne kavramının anlamını karşılayan
kelimelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" iğva
Soru Açıklaması
15.
F-t-n kökünün ilk temel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yakmak
Soru Açıklaması
16.
Fitne ve türevleri Kur'ân'da en az hangi anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Delilik
Soru Açıklaması
17.
Zâriyât sûresi 13- 14. ayetlerden geçen fitne kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Azab
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerin hangisi semantik analizin temel ilkeleriyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Müteşabih âyetleri bilmek
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 'Hubb' sözcüğünün semantik tanımlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir şeye bağımlılık
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân siyakında “sevgi” anlamına gelen
kelimelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şevk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.