Tefsir
2017 - Final Soruları
1.
Mülk sûresi 8. ayette bahsedilen ve Peygamberlerin 'uyarıcı' sıfatını ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nezîr
Soru Açıklaması
2.
'Hurûf-i mukattaa' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Anlamları kesindir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresinde yer alan konulardan biridir?
Doğru Cevap: "A" insanın yaratılışı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da az sayıda insanı kapsayan “grup” anlamına
gelir?
Doğru Cevap: "C" Taife
Soru Açıklaması
5.
Allah’a ortak koşanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Müşrik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “tecessüs”ün anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Güçlü birinin himayesine girme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 'takvâ' kelimesinin semantik anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Allah’tan korkma
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ı tefsir yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" isrâiliyyatı nakletme
Soru Açıklaması
9.
Lügâtte bildirmek manasında olan, 'bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan
şey' olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tarif
Soru Açıklaması
10.
Fazlur Rahman’a göre 'takvâ'nm tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bir kimsenin kendisini, davranışlarının zararlı veya kötü sonuçlarından korumasıdır.
Soru Açıklaması
11.
'Dinen ve aklen iyi ve güzel olan, yerine getirildiğinde ferdin ve toplumun refahını sağlayan, ayrıca bütün insanların hayrına olacak hususları, onların faydaları doğrultusunda uygulayarak, dünya ve ahiret saadetini kazandıracak tüm faaliyetler ve aksi davranışlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Maruf
Soru Açıklaması
12.
'Emr bi’l-maruf ve nehy ani’l-münker' görevinin önemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Toplumun gelişmesinde sadece yetkililere görev vermesi bakımından önemlidir.
Soru Açıklaması
13.
Kur’ân siyakına göre, aşağıdakilerden hangisi 'takvâ' kelimesinin anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" tahzîr
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi maruf kavramının ilişkili olduğu alanlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Komşuluk
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 'hubb' kelimesinin Kur’ân’daki anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Ülfet
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “hubb” kelimesinin semantik alanında ver almaz?
Doğru Cevap: "E" Şevk
Soru Açıklaması
17.
Semantik analizin temel ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Müteşabih âyetleri bilmektir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da 'fitne' kavramının anlamını karşılayan
kelimelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İdlâl
Soru Açıklaması
19.
Kur’ân’da 'fitne' kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" “Azap” ve “delilik” anlamındaki fitnenin geçtiği ayetlerin tamamı Mekkîdir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi f-t-n kökünün Arap dilindeki anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Döndürmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.