Tefsir
2017 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresinde yer alan konulardan biridir?
Doğru Cevap: "A" iman-rızık ilişkisi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh kavminin ilahlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Nesr
Soru Açıklaması
3.
Lokman suresi 6. ayetteki “lehve’l-hadis” deyiminin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Asılsız hikâye
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman sûresi 28-29. ayetlerde Allah’ın kudretinin
mükemmelliğine ve kusursuz yaratıcılığına ilişkin verilen örneklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Gökleri direksiz yaratması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresinin özellikleri arasında ver almaz?
Doğru Cevap: "C" Sûrede coğrafî anlamda yer ve tarihi anlamda zamanın belirtilmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman sûresi 3. ayetinde bahsedilen “ihsan” kavramının anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın dinine yardım etmek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Mülk sûresi 14. ayette yer alan “Latîf” isminin
anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Affedici olma
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Haşr sûresi 8. ve 10. ayetlerde bahsedilen ideal mümin tipi ve karakteriyle ilgili tasvirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sadece kendisi için dua eden
Soru Açıklaması
9.
Haşr sûresi 19. ayette yer alan 'Allah'ı unutmak' ifadesiyle kastedilen anlam
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah'a karşı kulluk borcunu umursamama
Soru Açıklaması
10.
'Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirmiş olsaydık, o dağın İlahî hitaba muhatap olmanın ağır sorumluluğu altında ezilip Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdün. İşte biz bu misalleri insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye veriyoruz.' ayetinin vermek istediği asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kur'an'ın içerdiği mesajın önemi ve ona muhatap olan insanın ne büyük bir sorumluluk altında bulunduğu
Soru Açıklaması
11.
Haşr sûresi 23. ayette geçen 'Aziz' sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gerçek anlamda kudret, izzet ve şeref sahibi, mutlak üstün ve yüce olan
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Mülk sûresinin isimlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Mücâdile
Soru Açıklaması
13.
Ehl-i sünnet mezheplerinin “Allah’ın eli” kavramına verdiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah’ın gücü
Soru Açıklaması
14.
Hucurât suresinin ilk ayetlerinin nüzulüne sebep olan tartışma, hangi
sahabeler arasında yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 'Salah' kelimesinin sözlük anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir işi acele yapma
Soru Açıklaması
16.

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِه۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَۜ اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ


Yukarıdaki Hucurat sûresi 1. ayeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber zamanındaki Müslümanları ilgilendirmektedir.
Soru Açıklaması
17.
'İnanan ve salih amel işleyenler' ifadesinin geçtiği ilk sûre aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Asr
Soru Açıklaması
18.
“İnanıp salih amel işleyenler ve Rabbleri tarafından Muhammed’e indirilen gerçeğe inananların Allah çirkin davranışlarını örtmüş ve onların durumlarını düzeltmiştir.” (Muhammed, 42/2) ayeti ıslahın hangi özelliğini açıklar?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın insanların hal ve hareketlerini düzeltmesi
Soru Açıklaması
19.
Kur'an'ın önemle üzerinde durduğu 'salih' kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bütün insanlar için kullanılmaktadır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi güçlü birinin himayesine girip korunmak
anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" Takva
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.