Tefsir
2018 - Büt Soruları
1.
Aşağidakilerden hangisi Nûh sûresinde yer alan konulardan biridir?
Doğru Cevap: "C" İnsanın yaratılışı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Haşr sûresi 8. ve 10. ayetlerde bahsedilen ideal mümin tipi ve karakteriyle ilgili tasvirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sadece kendisi için dua eden
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresi 6. ayetinde geçen ve insanlara asılsız
hikâyeler anlatanların amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Dosdoğru yolu alay konusu yapmak
Soru Açıklaması
4.
Mülk suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın varlığı, bilgisi ve gücü
Soru Açıklaması
5.
Hucurât suresinin ana aşağıdakilerden hangisidir? konusu
Doğru Cevap: "B" Temel ahlaki değerler ve davranışlar
Soru Açıklaması
6.
Allah’a ortak koşanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Müşrik
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi "Salah” kelimesinin sözlük anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Bir işi acele yapma
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ı tefsir yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Isrâiliyyatı nakletme
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi "takvâ" kelimesinin semantik anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Allah’tan korkma
Soru Açıklaması
10.
İnanç, hüküm, zulmün terki, insaflı olma, emanetin yerine getirilmesi, hak
sahiplerine hakkını verme, şahitlikte, ticarette, barışta, sözde, hulasa hangi
sınıftan olursa olsun insanlar arasındaki işlem ve ilişkilerde doğruluktan, haktan ayrılmamaktır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adalet
Soru Açıklaması
11.
"Emr bi’l-maruf ve nehy ani’l-münker" görevinin önemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Toplumun gelişmesinde sadece yetkililere görev vermesi bakımından önemlidir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi maruf kavramının ilişkili olduğu alanlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Komşuluk
Soru Açıklaması
13.
Lügatte bildirmek manasında olan, "bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan
şey” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tarif
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi f-t-n kökünün Arap dilindeki anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Döndürmek
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'da fitne kavramının anlamını karşılayan
kelimelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Iğva
Soru Açıklaması
16.
Kalem suresi 6. ayette geçen "el-meftûn" kelimesinin ifade ettiği anlam
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Delilik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “hubb” kelimesinin semantik alanında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Şevk
Soru Açıklaması
18.
Semantik analizin temel ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Müteşabih âyetleri bilmektir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi "hubb" kelimesinin Kur’ân’daki anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Ülfet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.