Tefsir
2018 - Final Soruları
1.
"Muhsin" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah'a kulluk görevini içtenlikle yerine getiren
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki konulardan hangisi Nûh suresinde bahsedilen konulardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Nûh (as)'un ömrü
Soru Açıklaması
3.
Cehennemliklerin cezalandırılması ve cennetliklerin ödüllendirilmesiyle görevli olan meleklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hazene
Soru Açıklaması
4.
Yukarıdaki Hucurat suresi 1. ayetinde ayetinde görülen sanat aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mecaz
Soru Açıklaması
5.
Allah’ın “el-Cebbar” sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sınırsız ve karşı konulamaz bir irade sahibi olan
Soru Açıklaması
6.
Salah kavramının zıddı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fesâd
Soru Açıklaması
7.
Kur'ân'da inançsızlar, münafıklar ve kâfirlerin hissedecekleri korku olarak
zikredilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Feza’
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kelimenin anlamını belirleyen unsurlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Dile ait lehçeler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “Takvâ” kelimesinin semantik tanımında geçmez?
Doğru Cevap: "D" Allâh’tan korkmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi maruf sözcüğünün kök anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kendini düzeltmek
Soru Açıklaması
11.
İnanç, hüküm, zulmün terki, insaflı olma, emanetin yerine getirilmesi, hak
sahiplerine hakkını verme, şahitlikte, ticarette, barışta, sözde, hulasa hangi sınıftan olursa olsun insanlar arasındaki işlem ve ilişkilerde doğruluktan, haktan ayrılmamaktır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adalet
Soru Açıklaması
12.
Ahzab Suresi 72. ayette emr-i bil ma'ruf ve nehy ani'l-münker ile ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Emanet ve sorumluluk
Soru Açıklaması
13.
Kalem suresi 6. ayette geçen "el-meftûn" kelimesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Delilik
Soru Açıklaması
14.
Fitne kelimesinin Kur'an'da en çok kullanıldığı anlam aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sınama
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'da fitne kavramının anlamını karşılayan
kelimelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kıtal
Soru Açıklaması
16.
Kur’ân siyâkına göre aşağıdakilerden hangisi “hubb” kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şevk
Soru Açıklaması
17.
Ali İmran Suresi 31. ayette yer alan "hubb" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bir davaya bağlı olmak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân siyakında “sevgi” anlamına gelir?
Doğru Cevap: "E" Ğarâm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.