Tefsir
2018 - Vize Soruları
1.
'Hurûf-i mukattaa' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Anlamları kesindir.
Soru Açıklaması
2.
Lokman suresi 2. ayette Kur'an'ın niteliği olarak zikredilen, aynı zamanda Allah'ın sıfatlarından biri olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hakîm
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresinin 10. ayetinde geçen “zevç”
kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gök cismi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresi 10. ayete göre Nûh (as)’un kavmine yaptığı tavsiyelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Allah'tan bağışlanma dilemek
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Nuh Suresi 21-24. ayetlerde geçen, Nuh kavminin
ilahlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Nesr
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh (as)'un muhatabı ikna için sunduğu deliller arasında ver almaz?
Doğru Cevap: "A" Kainatın genişlemesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh Sûresi'nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nûh (as)’un gemisinden söz edilmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Yüce Yaratıcı'nın, Mülk Sûresi'nin ilk üç ayetinde
bahsedilen özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Peygamber göndermesi
Soru Açıklaması
9.

اَفَمَنْ يَمْش۪ي مُكِباًّ عَلٰى وَجْهِه۪ٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَمْش۪ي سَوِياًّ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ


Yukarıda verilen Mülk Suresi 22. ayette Kur'ân ilimlerinden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "B" Emsâlü'l- Kur'ân
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ilim ile ilgili sıfatlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Habîr
Soru Açıklaması
11.
Dil ile ilgili Kur’ân ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan dala ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nazaîr
Soru Açıklaması
12.

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِۜ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ


Yukarıda verilen Haşr Suresi 21. ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kur’ân mesajının önemi ve insanın sorumluluğu
Soru Açıklaması
13.
Haşr suresi 2. ayetin sonunda geçen فَاعْتَبِرُوا  ifadesinin tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Olayların hakikatini, sebep ve sonuçlarıyla birlikte kavrayıp gereğini yerine getirin.
Soru Açıklaması
14.
Allah'ın isimlerinden olan 'Müheymin'in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacını karşılayan
Soru Açıklaması
15.
Hucurât suresinin 4.ayetinde geçen ve adını bu kelimeden alan “el-Hucurât”
kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Odalar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi “tecessüs”ün anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Güçlü birinin himayesine girme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hucurât suresinin ana kavramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Cihad
Soru Açıklaması
18.
Kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslam’ın esası olan davranışları yerine getirmek
olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" iman
Soru Açıklaması
19.
Kur’an’a göre imandan sonra en önemli husus olan amel kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" insanların yaptıkları bilinçli davranışlardır.
Soru Açıklaması
20.
Kur'an'a göre, insanın Allah'a inanmasının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Makul bir tutum içinde olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.