Din Psikolojisi
2016 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Fahrüddin Râzî'ye göre, en temel psikolojik güdülerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Güç
Soru Açıklaması
2.
Dua, namaz, hac, kurban, kutsal kitabı okuma gibi dinî uygulamaların dindarlıkta oluşturtuğu boyut aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Törensel
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın psikolojik kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ahlaki yargı
Soru Açıklaması
4.
Geleneksel kurama göre, dinî etkinliklerde önemli bir düşüşün yaşandığı yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 18-30
Soru Açıklaması
5.
Dini, inanan insan için yaşama gücü ve hayat kaynağı olarak değerlendiren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" W. James
Soru Açıklaması
6.
Okul öncesi çocukların dindarlık eğitiminde en büyük etkiye sahip olanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anne ve baba
Soru Açıklaması
7.
Çocukların, dinî kavramları somutlaştırma eğiliminde olduğu Harms Teorisi evresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gerçekçi evre
Soru Açıklaması
8.
Çocukluk dönemi dindarlığıyla daha ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanbiçimcilik
Soru Açıklaması
9.
Dinin insan için önemini ısrarla vurgulayan ve dine ilgisizliğin veya dinsizliğin zihinsel rahatsızlıkları arttıracağını ileri süren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Jung
Soru Açıklaması
10.
Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda genellikle 30 yaş ve sonrasında ortaya
çıkmaya başlayan aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birleştirici İnanç
Soru Açıklaması
11.
İnsanın, Allah'ın kendisinden istediklerini ne düzeyde yerine getirdiğini sorguladığı şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sadakat şüphesi
Soru Açıklaması
12.
Tanrı tasavvurunun oluşumu konusundaki "bilişsel tez", aşağıdaki psikologlardan hangisinin kuramını temel alır?
Doğru Cevap: "E" Piaget
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin Tanrı tasavvurunu şekillendiren faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilişsel donanım düzeyi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi insanı tasavvur etmeye iten sebeblerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tasarlamak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dua türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Cami duası
Soru Açıklaması
16.
Bireyin kendi varoluşunun nedeni olan, kendini yaratan, ona bir çok yetenek, güç ve imkânlar bahşeden Allah'a duasında teşekkür etmesi aşağıdaki hangi dua güdüsünün içeriğini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın nimetlerine şükür edilmesi
Soru Açıklaması
17.
Dinî ritüeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İbadetten daha dar bir kavramsal içeriğe sahiptirler.
Soru Açıklaması
18.
Kendi dinini ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı ve dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştiren kişilerde görülen din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Entelektüel tip
Soru Açıklaması
19.
İnsanın kendini değersiz ve anlamsız bulma duygusuyla “varoluşsal boşluğun”
oluştuğunu belirten psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Viktor Frankl
Soru Açıklaması
20.
Travmatik ve gerilimli olaylar yaşama dinî değişimin aşağıdaki hangi güdülerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Duygusal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.