Tefsir Tarihi ve Usulü
Deneme Final Sınavı 12
1.

Âyetler arasında neshin varlığını kabul edenler Kur’ân’da kaç tür neshin olduğunu ileri sürerler?

 

Doğru Cevap: "C" 3  
Soru Açıklaması

Kuran’da ayetler arasında neshin varlığını Kabul eden alimler genel olarak üç tür nesihten bahsederler. Bunlar: 1. Hükmü mensûh metni baki âyetler, 2. Hükmü baki metni mensûh âyetler, 3. Hem hükmü hem de metni mensûh âyetler

2.

Mekniyyün anh’e itibarla kinâye kaç kısma ayrılmaktadır?

 

Doğru Cevap: "C" Üç  
Soru Açıklaması

Mekniyyün anh’e itibarla kinâye sıfattan kinâye, mevsuftan kinâye ve nisbetten kinâye gibi C seçeneğinde de belirtildiği üzere üç kısma ayrılmaktadır.

3.

Luğavî mecâz kendi içinde kaç kısma ayrılmaktadır?

 

Doğru Cevap: "B" İki  
Soru Açıklaması

Luğavî mecâz, bir alaka vasıtasıyla ve hakîkî anlama engel bir karinenin bulunmasıyla lafzın konulduğu mananın dışında bir anlamda kullanılmasıdır. Luğavî mecâz, B seçeneğinde belirtildiği gibi isti’âre ve mecâz-ı mürsel olmak üzere iki kısma ayrılır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.