Türk Dili 1
2015 - Büt Soruları
1.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin “Dil toplumsal ve ulusal bir kurumdur.” olma özelliğiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Dil, konuşurlar için kültürel ve kimlikle ilgili ortak değerleri ifade eder.
Soru Açıklaması
2.
Resmî dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Her resmî dil aynı zamanda devlet dilidir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İleri teknoloji
Soru Açıklaması
4.
Türk kültür hayatının 18. yüzyıldan itibaren yüzünü Avrupa’ya çevirdiği görülür. Bu dönemde Batı dillerinden, özellikle de Fransızcadan birçok çeviri yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çevirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kıstasu’l-Beyan
Soru Açıklaması
5.
Türkçenin ilk yazılı belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çoyr Yazıtı
Soru Açıklaması
6.
Uygur Türklerinin ulusal birliğinin bozulması sonucunda güneye doğru
hareket etmelerini konu edinen destan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Göç Destanı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ses olaylarına yol açan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tek heceli sözcüklerin ses olaylarına açık olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırıdır?
Doğru Cevap: "E" Çamurlu
Soru Açıklaması
9.
Zamirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Türkçede başka dillerden alınan zamirler vardır.
Soru Açıklaması
10.
“İmge” sözcüğünün üretilme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Örnekseme
Soru Açıklaması
11.
Sözcüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sözcük, biçimbilgisinde en küçük birimdir.
Soru Açıklaması
12.
Atasözleri ağızdan ağza aktarılmaktan dolayı kalıplaşır ve hiçbir sözcüğü değiştirilemez. Bu durumda aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yanlış bir kullanım söz konusudur?
Doğru Cevap: "E" Besle kuzgunu, oysun gözünü.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi argonun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumda sadece üst gruplar tarafından kullanılması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi, sözcüklerin başındaki ünsüzlerin benzeşmesi ile ön seste benzerlik getirerek oluşmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Eciş bücüş
Soru Açıklaması
15.
“Bir ulusun yabancı toplumlardan aldığı ve ilk kez karşılaştığı araçlar, aygıtlar, ürünler özgün adlarıyla kullanılabilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu tür alıntılara bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "B" kürek
Soru Açıklaması
16.
Türkçenin söz varlığında Fransızca kökenli sözcüklerin yoğunluğunun artmasını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tanzimat Fermanı ile birlikte Batı’ya yönelişinden
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisinde Türk yazı dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülke doğru olarak eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Gagavuz Türkçesi-Moldova
Soru Açıklaması
18.
Türk dilinin kaynaklarıyla bilinçli bir biçimde terim türetme yoluna giden ilk Türk toplumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uygurlar
Soru Açıklaması
19.
Türkçenin söz varlığında yeni kavramlar, aygıtlar, araçlar için günümüzde türetilmiş sözcükler vardır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "C" tütün
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yakın dönemde Türkçenin söz varlığına katılmış terimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çakmak taşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.